Mẫu 01/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 15/10/2013 1 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 01/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC Ghi chú: - GTGT: Giá trị Gia tăng - HHDV: Hàng hoá dịch vụ Các bạn có thể download: Mẫu 01/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/GTGT, Mẫu số 01/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 02-1/BK-XS Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 02-1/BK-XS Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Mẫu 01-1/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 01-1/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
Viết bình luận
Thêm bình luận

Bài viết liên quan

Thông báo