Hồ sơ khai thuế TNCN với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 3 phút đọc

Ngày 03/12/2014, Cục thuế Hà Nội có gửi công văn số 61372/CT-QLĐ lên Tổng cục thuế hỏi về hồ sơ khai thuế TNCN đối với hoạt đông chuyển nhượng bất động sản theo hình thức góp vốn. Ngày 10/03/2014, Tổng cục thuế có công văn số 831/TCT-TNCN trả lời về vấn việc "Hồ sơ khai thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS theo HĐ góp vốn để mua nhà, nhà căn hộ". Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt lại công văn như sau:

Nội dung hồ sơ khai thuế TNCN với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Căn cứ các hướng dẫn liên quan, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến của Cục Thuế thành phố Hà Nội, cụ thể: cá nhân chuyển nhượng hợp đồng góp vốn để có quyền mua nền nhà, nhà, căn hộ ký trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ thì hồ sơ khai thuế đối với hoạt đông chuyển nhượng bất động sản được thực hiện như hướng dẫn tại điểm b.1, khoản 3, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính; riêng bản sao hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai ký với chủ dự án cấp I, cấp II hoặc sàn giao dịch của chủ dự án thay thế bằng bản sao hợp đồng góp vốn để có quyền mua nền nhà, nhà, căn hộ; Hợp đồng chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai đã được công chứng được thay thế bằng Hợp đồng chuyển nhượng Hợp đồng góp vốn để có quyền mua nhà, nền nhà căn hộ đã được công chứng

Khai thuế TNCN
Khai thuế TNCN

Công văn số 831/TCT-TNCN về hồ sơ khai thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

 
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hướng dẫn kê khai quyết toán thuế TNDN, đối với ngành nghề hoạt động SXKD trên phần mềm HTKK 3.3.0

Hướng dẫn kê khai quyết toán thuế TNDN, đối với ngành nghề hoạt động SXKD trên phần mềm HTKK 3.3.0

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo