Làm thế nào để xây dựng bộ máy quản lý tốt

haivtca Tác giả haivtca 15/07/2024 4 phút đọc

Bạn đã thành lập công ty và trở thành chủ sở hữu của doanh nghiệp. Điều lệ của công ty đã có quy định về bộ máy quản lý, nguyên tắc hoạt động của doanh nghiệp và cách thức làm việc của các thành viên trong công ty, tuy nhiên cũng có vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc mà trong nội quy không quy định rõ ràng. Vậy Làm thế nào để xây dựng bộ máy quản lý tốt. Đại lý thuế Công Minh xin tư vấn cho các bạn một số cách để xây dựng bộ máy quản lý tốt

Làm thế nào để xây dựng bộ máy quản lý tốt
Làm thế nào để xây dựng bộ máy quản lý tốt

Xây dựng bộ máy quản lý tốt

- Phân tích mô hình quản lý thực tế tại doanh nghiệp từ đó đề xuất phương thức quản lý, đưa ra mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp: Các phòng ban, Ban giám đốc, phòng chức năng chuyên môn nghiệp vụ, phân xưởng, kinh doanh...

- Phân tích, xây dựng các chức năng quản lý của Công ty;

- Phân tích đánh giá chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng Phòng, Ban, trực thuộc công ty, cơ cấu quản lý, phòng ban hỗ trợ...

- Phân tích nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng cần thiết của nhân sự chủ chốt và quan hệ trong điều hành hoạt động của công ty;

- Phân tích thiết lập mối quan hệ chỉ đạo trực tiếp, gián tiếp, phối hợp, phân công phân nhiệm công tác giữa các cán bộ quản lý của Công ty.

Bài viết liên quan:

Từ khóa: Làm thế nào để xây dựng bộ máy quản lý, Hướng dẫn xây dựng bộ máy quản lý tốt,

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hướng dẫn kê khai nội dung trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Hướng dẫn kê khai nội dung trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo