Những quy định về việc tăng, giảm vốn điều lệ của công ty

haivtca Tác giả haivtca 01/12/2015 6 phút đọc

Luật pháp không quy định mức vốn điều lệ cho từng loại hình công ty, Tuy nhiên với các doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi vốn điều lệ công ty thì Đại lý thuế Công Minh xin lưu ý các doanh nghiệp một số quy định về việc tăng, giảm vốn điều lệ cho mỗi loại hình công ty.

Những quy định về việc tăng, giảm vốn điều lệ của công ty
Những quy định về việc tăng, giảm vốn điều lệ của công ty

Quy định về việc tăng, giảm vốn điều lệ

Công ty TNHH 1 thành viên

xem thêm: Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

  • Là tổng giá trị số vốn do chủ sở hữu đã góp hoặc cam kết góp trong thời gian cụ thể đã được ghi vào điều lệ công ty vì vậy công ty TNHH 1 thành viên không được giảm vốn điều lệ
  • Chỉ được tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

xem thêm: Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

  • Tăng/ giảm vốn điều lệ bằng cách tăng/hoàn trả vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ hóp của họ.

Công ty cổ phần

xem thêm: Thành lập công ty cổ phần

  • Vốn điều lệ là tổng giá trị mệnh giá số cổ phần đã phát hành, số cổ phần này là số cổ phần mà các cổ đông đã thanh toán đầy đủ cho công ty, tại thời điểm đăng ký kinh doanh thành lập công ty Cổ phần thì vốn điều lệ công ty là tổng giá trị mệnh giá các cổ phần do các cổ đông sáng lập và những cổ đông phổ thông đã đăng ký trong điều lệ công ty vì vậy Cổ đông bắt buộc phải góp đủ vốn điều lệ trong vòng 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận kinh doanh, và được phát hành thêm cổ phần để huy động vốn, tăng vốn điều lệ trong thời hạn 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được ghi tại Điều lệ công ty.
  • Các trường hợp giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần: Giảm vốn điều lệ khi nhu cầu về vốn của công ty giảm do công ty thay đổi ngành nghề kinh doanh, tổ chức lại với quy mô nhỏ hơn trước. Bị buộc phải huỷ bỏ cổ phiếu quỹ.
  • Giảm vốn điều lệ khi công ty kinh doanh thua lỗ và có số lỗ luỹ kế bằng 50% vốn của các cổ đông trở lên nhưng chưa mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân

  • Được tăng/ giảm vốn điều lệ

xem thêm:

Từ khóa: Quy định về việc tăng vốn điều lệ, quy định về giảm vốn điều lệ, vốn điều lệ

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Điều kiện thành lập công ty bất động sản mới nhất

Điều kiện thành lập công ty bất động sản mới nhất

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo