Nên thành lập công ty cổ phần hay công ty tư nhân

haivtca Tác giả haivtca 01/12/2015 9 phút đọc

Cùng với sự phát triển của đất nước ngày càng nhiều người muốn phát triển sự nghiệp của mình bằng việc thành lập công ty. Nhưng việc lựa chọn loại hình nào lại là một vấn đề? Công ty cổ phần hay công ty tư nhân. Dưới đây là một vài thông tin mà Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ, nên thành lập công ty cổ phần hay công ty tư nhân.

Nên thành lập công ty cổ phần hay công ty tư nhân
Nên thành lập công ty cổ phần hay công ty tư nhân

Thành lập công ty cổ phần hay công ty tư nhân

Đầu tiên bạn phải hiểu được công ty cổ phần và công ty tư nhân là gì?

Công ty tư nhân

 • Còn được gọi là doanh nghiệp tư nhân: là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủvà tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân. Luật doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.
 • Xem thêm: Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Công ty cổ phần

 • Là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế..
 • Xem thêm: Thành lập công ty cổ phần

Điều kiện để có thể lựa chọn

Về chủ doanh nghiệp

Công ty tư nhân:

 • Là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; có toàn quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý,điều hành hoạt động kinh doanh.
 • Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp, thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đúng theo luật thành lập công ty tư nhân .

Công ty cổ phần:

 • Công ty cổ phần là một thể chế kinh doanh, một loại hình doanh nghiệp hình thành, tồn tại và phát triển bởi sự góp vốn của nhiều cổ đông.
 • Trong công ty cổ phần, số vốn điều lệ của công ty được chia nhỏ thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần.
 • Các cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. Cổ đông được cấp một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu và chỉ có công ty cổ phần mới được phát hành cổ phiếu.

Quyền và nghĩa vụ :

Công ty tư nhân:

 • Doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.
 • Chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng và giúp cho doanh nghiệp ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật như các loại hình doanh nghiệp khác.

Công ty cổ phần:

 • Chế độ trách nhiệm của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi do của các cổ đông không cao.

Khó khăn:

Công ty tư nhân:

 • Do không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro của chủ doanh tư nhân cao
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và của chủ doanh nghiệp chứ không giới hạn số vốn mà chủ doanh nghiệp đã đầu tư vào doanh nghiệp.

Thành lập công ty cổ phần

 • Công ty cổ phần bị đánh thuế hai lần.
 • Lần thứ nhất thuế đánh vào công ty.
 • Khi lợi nhuận được chia, nó lại phải chịu thuế đánh vào thu nhập cá nhân của từng cổ đông.
 • Công ty cổ phần phải chấp hành các chế độ kiểm tra và báo cáo chặt chẽ.
Bài viết liên quan: Từ khóa: Nên chọn công ty cổ phần hay công ty tư nhân, Thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo