Khi nào được phép lập hóa đơn GTGT theo tên công ty cũ

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 27/10/2015 7 phút đọc

Đối với những doanh nghiệp đang trong quá trình thực hiện việc thay đổi tên công ty thì sẽ lập hóa đơn như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sre Khi nào được phép lập hóa đơn GTGT theo tên công ty cũ đối với các doanh nghiệp như sau:

lập hóa đơn GTGT theo tên công ty cũ
lập hóa đơn GTGT theo tên công ty cũ

Quy định lập hóa đơn GTGT theo tên công ty cũ

Căn cứ khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015

“b) Tiêu thức “Tên, địa ch, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã s thuế của người mua”

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế của người mua và người bán.

Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngn gọn một số danh từ thông dụng như: Phường thành P; Quậnthành Q”, Thành phố thành TP, Việt Nam thành VN hoặc C phầnCP, Trách nhiệm Hữu hạn thành TNHH, khu công nghiệp thành KCN, sản xuất thành SX, Chi nhánh thành CN”... nhưng phải đảm bảo đầy đủ s nhà, tên đường ph, phường, xã, quận, huyện, thành ph, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

...Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa ch người mua nhưng ghi đúng mã s thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BCA ngày 05/02/2010 của Bộ Công an

+ Tại khoản 2 Điều 4 quy định về thủ tục làm con dấu mới:

h) Đối với tổ chức kinh tế cần: Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, Quyết định thành lập phòng giao dịch, qu tiết kiệm thuộc Sở giao dịch hoặc Chi nhánh các Ngân hàng Thương mại.”

+ Tại Điều 11 quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức được sử dụng con dấu:

1. Đăng ký mẫu con dấu tại cơ quan Công an và thông báo mẫu du với các cơ quan, tổ chức có liên quan trước khi sử dụng con du.

...7. Trường hợp đổi, làm lại con du thì ch được nhận con dấu mới và Giấy chứng nhận đã đăng ký mu dấu sau khi đã nộp con dấu cũ và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu cho cơ quan Công an nơi đăng ký con dấu mới.”

Kết luận

Theo đó, Nếu doanh nghiệp thực hiện đổi tên doanh nghiệp thì trong thời gian chờ đợi giấy phép đăng ký kinh doanh mới thì Doanh nghiệp được phép sử dụng tên doanh nghiệp cũ để lập hóa đơn khi bán hàng dịch vụ và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin trên hóa đơn mà doanh nghiệp đã lập

Nội dung trên được hướng dẫn chi tiết trong Công văn 56614/CT-HTr của Cục thuế Hà Nội hướng dẫn

Mời các bạn tham khảo thêm bài viết:

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Dịch vụ Tư vấn thuế, tư vấn kế toán CHẤT LƯỢNG, uy tín

Dịch vụ Tư vấn thuế, tư vấn kế toán CHẤT LƯỢNG, uy tín

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo