Thuế GTGT của Tài sản cố định có được khấu trừ không?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 24/10/2015 3 phút đọc

Nhiều doanh nghiệp thắc mắc về việc khi mua Tài sản cố định thì thuế giá trị gia tăng của tài sản đó có được khấu trừ không? Đồng thời các chi phí liên quan đến sửa chữa có được khấu trừ không. Đại lý thuế Công Minh xin trả lời vấn đề này như sau: Thuế GTGT của Tài sản cố định có được khấu trừ không?

Quy định Thuế GTGT của Tài sản cố định

Theo Công văn 4209/TCT-DNL của tổng cục thuế Ngày 12 tháng 10 năm 2015 Tổng cục thuế trả lời Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về vấn đề vướng mắc về khấu trừ thuế GTGT cho tài sản cố định được quy định như sau:

Tại Khoản 3, Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC “Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kê cả thuế GTGT đầu vào của hoạt động đi thuê những tài sản, máy móc, thiết bị này và thuế GTGT đầu vào khác liên quan đến tài sản, máy móc, thiết bị như bảo hành, sửa chữa ứong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi phí được trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành: Tài sản cố định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; tài sản cố định, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng…”.

Theo đó, các Thuế GTGT của Tài sản cố định không được khấu trừ khi tài sản đó phục vụ cho các mục đích sau sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; tài sản cố định, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng. Bên cạnh đó, thuế GTGT của chi phí bảo hành, sửa chữa cũng tính vào nguyên giá

Công văn 4209/TCT-DNL

Toàn bộ nội dung Công văn 4209/TCT-DNL
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hóa đơn GTGT bán hàng qua mạng bị trả lại

Hóa đơn GTGT bán hàng qua mạng bị trả lại

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo