Hóa đơn GTGT bán hàng qua mạng bị trả lại

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 27/10/2015 3 phút đọc

Các doanh nghiệp thực hiện bán hàng online, bán hàng trực tuyến khi thực hiện bán hàng và xuất hóa đơn cho khách nhưng hàng hóa và hóa đơn bị trả lại. Trong trường hợp đó, doanh nhiệp xử lý Hóa đơn GTGT bán hàng qua mạng bị trả lại như thế nào? Đại lý thuế Công Minhxin chia sẻ nội dung và cách xử lý cho các trường hợp này:

Hóa đơn GTGT bán hàng qua mạng bị trả lại

Hóa đơn GTGT bán hàng qua mạng bị trả lại

Theo hướng dẫn của công văn Công văn số 3072/CT-TTHT ngày 10/4/2015 của Cục Thuế TP. HCM thì nội dung như sau:

Căn cứ Khoản 2.8 Phụ lục 4 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ quy định về việc lập hoá đơn trong một số trường hợp:

Tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập. ”

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp bị trả lại , là tiến hành hủy các hóa đơn đó. Việc kê khai điều chỉnh và lập hóa đơn được dựa trên các biên bản thu hồi giữa công ty với các đơn vị chuyển phát
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Khi nào được phép lập hóa đơn GTGT theo tên công ty cũ

Khi nào được phép lập hóa đơn GTGT theo tên công ty cũ

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo