Công văn 4384/TCT-KK của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 15/07/2024 3 phút đọc

Ngày 22 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4384/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về vấn đề vướng mắc về xử lý vướng mắc trong giải quyết đề nghị hoàn thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4384/TCT-KK

Nội dung Công văn 4384/TCT-KK

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2199/CT-KTNB ngàv 02/9/2015 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về việc hướng dẫn xử lý vướng mắc trong giải quyết đơn đề nghị hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 13 Điều 4; Khoản 2, Khoản 4(b), Khoản 7 và Khoản 9 Điều 14; Khoản 3(a) Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (Thông tư số 219/2013/TT- BTC);

Trường hợp Công ty TNHH MTV Hoàng Minh Đắk Nông đầu tư dự án trường mầm non tư thục Thỏ Ngọc là phục vụ cho hoạt động dạy học, dạy nghề thuộc đối tượng không chịu thuế quy định tại Khoản 13 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào sử dụng cho dự án đầu tư trường mầm non tư thục Thỏ Ngọc và không thuộc trường hợp hoàn thuế GTGT cho trường hợp dự án đầu tư theo Khoản 3(a) Điều 18 Thong tư số 219/2013/TT-BTC.

Tải Công văn 4384/TCT-KK

Công văn 4384/TCT-KK Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4407/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4407/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo