Phần mềm Itaxviewer 1.1.3 mới nhất của Tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 15/07/2024 4 phút đọc

Ngày 19/02/2016, Tổng cục thuế Nâng cập ứng dụng file XML Phần mềm Itaxviewer 1.1.3 mới nhất nhằm đáp ứng nhu cầu đọc một số danh mục biểu thuế TTĐB đối với một số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB. Đại lý thuế Công minh xin chia sẻ Phần mềm Itaxviewer 1.1.3 và các tính năng mới được đọc tờ khai của phần mềm này

Tải Phần mềm Itaxviewer 1.1.3 tại đây

Nâng cấp tính năng phần mềm Itaxviewer 1.1.3

Phần mềm Itaxviewer 1.1.3
Phần mềm Itaxviewer 1.1.3 mới nhất của Tổng cục thuế

Phần mềm Itaxviewer 1.1.3 được ban hành để phục vụ việc đọc các tờ khai mới sau:

  • Danh mục biểu thuế TTĐB đối với một số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB (chi tiết đính kèm) có hiệu lực từ ngày 01/01/2016
  • Bảng xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) của nguyên liệu mua vào, hàng hóa nhập khẩu (phụ lục 01-1/TTĐB) đính kèm tờ khai theo mẫu biểu ban hành tại Thông tư số 195/2015/TT-BTC.

Bắt đầu từ ngày 19/02/2016, các mẫu danh biểu và bảng biểu được nâng cấp tại ứng dụng HTKK 3.3.5 sẽ được đọc trên ứng dụng Phần mềm Itaxviewer 1.1.3.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng iTaxViewer để được Cơ quan Thuế cung cấp.

Mời các bạn tham khảo thêm bài viết

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Phần mềm HTKK 3.3.5 mới nhất của Tổng cục thuế

Phần mềm HTKK 3.3.5 mới nhất của Tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo