Phần mềm HTKK 3.3.5 mới nhất của Tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/07/2024 4 phút đọc

Ngày 19/02/2016, Tổng cục thuế ra Thông báo nâng cấp phần mềm HTKK 3.3.5 (hỗ trợ kê khai) phiên bản phần mềm HTKK mới nhất nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015. Đại lý thuế Công minh xin chia sẻ Phần mềm HTKK 3.3.5 và các tính năng mới được nâng cấp của hỗ trợ kê khai mới nhất này.

Tải Phần mềm HTKK 3.3.5 Tại đây

Nâng cấp tính năng phần mềm HTKK 3.3.5

Phần mềm HTKK 3.3.5
Phần mềm HTKK 3.3.5

- Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai thuế TTĐB (mẫu 01/TTĐB) trên ứng dụng HTKK 3.3.5, iHTKK 3.1.6: Cập nhật danh mục biểu thuế TTĐB đối với một số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB (chi tiết đính kèm) có hiệu lực từ ngày 01/01/2016

- Nâng cấp Bảng xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) của nguyên liệu mua vào, hàng hóa nhập khẩu (phụ lục 01-1/TTĐB) đính kèm tờ khai theo mẫu biểu ban hành tại Thông tư số 195/2015/TT-BTC.

Bắt đầu từ ngày 19/02/2016, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến tờ khai thuế TTĐB (mẫu 01/TTĐB) và Bảng xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng Phần mềm HTKK 3.3.5, iHTKK 3.1.6, thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK, iHTKK, iTaxViewer để được Cơ quan Thuế cung cấp.

Mời các bạn tham khảo thêm bài viết Phần mềm Itaxviewer 1.1.3

Tags: Phần mềm HTKK 3.3.5, HTKK 3.3.5 mới nhất

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 536/TCT-CS về chính sách thuế GTGT

Công văn 536/TCT-CS về chính sách thuế GTGT

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo