IBHXH Mới nhất

haivtca Tác giả haivtca 05/01/2014 3 phút đọc

Phần mềm IBHXH Mới nhất hiên nay

Link download Phần mềm IBHXH Mới nhất tại đây

Đối tượng nào cần thiết sử dụng iBHXH?
Mọi đơn vị sử dụng lao động đều sử dụng phù hợp ứng dụng này. Ngoài ra, iBHXH hỗ trợ cho UBND phường/ xã thực hiện thủ tục BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và BHYT tự nguyện nhân dân..
iBHXH dai ly thue
Giao dịch điện tử với Cơ quan BHXH là gì?
Thay vì nộp hồ sơ BHXH bằng giấy và nhận kết quả trả lại bằng giấy thì qua iBHXH bạn có thể lập nhanh chóng hồ sơ BHXH, ký số và gửi qua mạng cho Cơ quan BHXH, nhận phản hồi từ Cơ quan BHXH ngay trên ứng dụng iBHXH
Chúng tôi chưa muốn sử dụng giao dịch điện tử qua mạng với iBHXH thì có thể sử dụng hay không?
iBHXH™ cho phép lập hồ sơ bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của ngành BHXH. Nếu chưa sử dụng chức năng gửi hồ sơ qua mạng thì vẫn có thể xuất ra giấy và tập tin định dạng excel để nộp tại Cơ quan BHXH.
Làm cách nào để bắt đầu sử dụng iBHXH™?
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước HTKK mới nhất

HTKK mới nhất

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo