HTKK mới nhất

haivtca Tác giả haivtca 14/07/2024 9 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Phần mềm HTKK mới nhất của tổng cục thuế theo từng phiên bản HTKK mới nhất tại đây

Ngày Nội dung nâng cấp Phần mềm HTKK
20/11/2020 Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.4.8 (20/11/2020) Phần mềm HTKK 4.4.8
02/11/2020 Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.4.7 (02/11/2020) Phần mềm HTKK 4.4.7
16/10/2020 Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.4.6 (16/10/2020) Phần mềm HTKK 4.4.6
15/09/2020 Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.4.5 (15/09/2020) Phần mềm HTKK 4.4.5
17/08/2020 Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.4.4 (17/08/2020) Phần mềm HTKK 4.4.4
17/07/2020 Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.4.3 (17/07/2020) Phần mềm HTKK 4.4.3
01/07/2020 Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.4.2 (01/07/2020) Phần mềm HTKK 4.4.2
05/06/2020 Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.4.1 (05/06/2020) Phần mềm HTKK 4.4.1
16/05/2020 Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.4.0 (16/05/2020) Phần mềm HTKK 4.4.0
28/04/2020 Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.3.9 (28/04/2020) Phần mềm HTKK 4.3.9
16/04/2020 Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.3.8 (16/04/2020) Phần mềm HTKK 4.3.8
09/04/2020 Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.3.7 (09/04/2020) Phần mềm HTKK 4.3.7
26/03/2020 Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.3.6 (26/03/2020) Phần mềm HTKK 4.3.6
20/03/2020 Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.3.5 (20/03/2020) Phần mềm HTKK 4.3.5
11/03/2020 Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.3.4 (11/03/2020) Phần mềm HTKK 4.3.4
04/03/2020 Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.3.3 (04/03/2020) Phần mềm HTKK 4.3.3
01/03/2020 Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.3.2 (01/03/2020) Phần mềm HTKK 4.3.2
17/02/2020 Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Phần mềm hỗ trợ kê khai phiên bản 4.3.1 (17/02/2020) Phần mềm HTKK 4.3.1
07/02/2020 Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.3.0 (07/02/2020) Phần mềm HTKK 4.3.0
20/01/2020 Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.2.9 (20/01/2020) Phần mềm HTKK 4.2.9
10/01/2020 Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.2.8 (10/01/2020) Phần mềm HTKK 4.2.8
20/12/2019 Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.2.7 (20/12/2019) Phần mềm HTKK 4.2.7
14/12/2019 Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.2.6 (14/12/2019) Phần mềm HTKK 4.2.6
06/12/2019 Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.2.5 (06/12/2019) Phần mềm HTKK 4.2.5
22/11/2019 Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.2.4 (22/11/2019) Phần mềm HTKK 4.2.4

Trên đây, là một số phiên bản HTKK mới nhất từ cuối năm 2019 đến nay, Phiên bản ở các phiên bản này cập rất nhiều nội dung, bảng biểu khác nhau. Để xem toàn bộ các phần mềm HTKK mới nhất từ trước đến này các bạn xem tại đây nhé.

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Điểm mới thông tư 219/2013/TT-BTC

Điểm mới thông tư 219/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo