Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp » Hướng dẫn tải bảng kê excel thuế TNCN vào HTKK

Hướng dẫn tải bảng kê excel thuế TNCN vào HTKK

Mùa quyết toán thuế 2014 vừa qua đi, đối với nhiều bạn kế toán thực hiện quyết toán thuế TNCN cho doanh nghiệp chắc hẳn đã gặp phải những khó khăn trong quá trình nhập dữ liệu vào phần mềm hỗ trợ kê khai bằng tay vì số lượng lao động quá nhiều nhất là đối với các doanh nghiệp sản xuất và xây dựng. Để cùng chia sẻ sự khó khăn đó, Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn tải bảng kê excel thuế TNCN vào HTKK mới nhất (HTKK 3.3.1).

Hướng dẫn tải bảng kê excel thuế TNCN vào HTKK

Để tải bảng kê excel thuế TNCN vào HTKK, các bạn cần có cài đặt phần mềm HTKK và chuẩn bị đầy đủ dữ liệu người lao động khi thực hiện quyết toán thuế TNCN

B1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK 3.3.1

 

Hướng dẫn tải bảng kê excel thuế TNCN vào HTKK

 

B2: Chọn tờ khai thuế TNCN

Hướng dẫn tải bảng kê excel thuế TNCN vào HTKK
Hướng dẫn tải bảng kê excel thuế TNCN vào HTKK

 

B3: Chọn kỳ kê khai

Hướng dẫn tải bảng kê excel thuế TNCN vào HTKK
Hướng dẫn tải bảng kê excel thuế TNCN vào HTKK

B4: Tải bảng kê theo mẫu của phần mềm HTKKHướng dẫn tải bảng kê excel thuế TNCN vào HTKK

B5: Nhập dữ liệu đã chuẩn bị vào bảng kê mẫuhd 3

B6: Tải bảng kê vào lại phần mềm

hd 4

 

 

B7: Kết xuất tờ khai thuế TNCN
Hướng tải bảng kê excel thuế TNCN vào HTKK

Như vậy, là các bạn đã hoàn thành được việc đưa dữ liệu Quyết toán thuế TNCN vào HTKK, Có được tờ khai thuế TNCN từ dữ liệu mà các bạn đã có sẵn ở bảng lương, bảng tổng hợp lương của doanh nghiệp.

Chúc các bạn thành công !

 

Tiếp theo

Thanh toán Công tác phí cho người lao động trên 20 triệu

Việc thanh toán công tác phí là một việc khá thường xuyên đối với doanh …