Cách đóng BHXH không bắt buộc theo quyết định 959

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 09/09/2015 4 phút đọc

Những đối tượng thuộc tham gia BHXH không bắt buộc thì sẽ có những hình thức đóng BHXH như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Cách đóng BHXH không bắt buộc theo quyết định 959/QĐ-BHXH

Cách đóng BHXH không bắt buộc

1. Người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:tham gia BHXH

1.1 Đóng hằng tháng;

1.2 Đóng 3 tháng một

1.3 Đóng 6 tháng một lần;

1.4 Đóng 12 tháng một lần;

1.5 Đóng một lần cho nhiều năm về sau theo quy định của Chính phủ;

1.6 Đóng một lần cho những năm còn thiếu theo quy định của Chính phủ.

2. Mức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần được xác định bằng mức đóng hằng tháng theo quy định tại Điều 9 nhân với 3 đối với phương thức đóng 3 tháng; nhân với 6 đối với phương thức đóng 6 tháng; nhân với 12 đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.

3. Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau mà trong thời gian đó Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn thi không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

4. Người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau mà trong thời gian đó thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ được hoàn trả một phần số tiền đã đóng trước đó:

4.1 Thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; 4.2 Hưởng BHXH một lần; 4.3 Bị chết hoặc Tòa án tuyên bố là đã chết.

5. Người tham gia BHXH tự nguyện được thay đổi phương thức đóng hoặc mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện sau khi thực hiện xong phương thức đóng đã chọn trước đó.

Mời các bạn xem chi tiết thêm
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Cách đóng tiền BHXH cho người người lao động

Cách đóng tiền BHXH cho người người lao động

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo