Hướng dẫn lập mẫu D02-TS theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

haivtca Tác giả haivtca 09/09/2015 8 phút đọc

Hướng dẫn lập mẫu D02-TS theo Quyết định 959/QĐ-BHXH. Doanh nghiệp khi tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu hoặc thay đổi mức đóng thì phải lập mẫu D02-TS ban hành theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 thay thế mẫu D02-TS ban hành kèm theo quyết định 1018/QĐ-BHXH. Vậy cách lập mẫu D02-TS theo Quyết định 959/QĐ-BHXH như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn.

mau-d02-ts-danh-sach-lao-dong-tham-gia-bhxh-bhyt-bhtn

  • Doanh nghiệp sử dụng mẫu D02-TS để làm gì:

+ Kê khai lao động, tiền lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN;

+ Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN

+ Đăng ký cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với người lao động thuộc đơn vị.

  • Ai phải lập mẫu D02-TS: Đơn vị sử dụng lao động phải lập mẫu D02-TS để lập danh sách những người tham gia bảo hiểm.
  • Doanh nghiệp lập mẫu D02-TS khi nào?

+ Khi có phát sinh tăng, giảm lao động.

+ Khi có phát sinh tăng, giảm tiền lương.

  • Căn cứ để lập mẫu D02-TS

+ Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẩu TK1-TS);

+ HĐLĐ, HĐLV, quyết định tuyển dụng, tiếp nhận;

+ Quyết định nâng lương, thuyên chuyển và các hồ sơ khác có liên quan.

  • Phương pháp lập:

Ghi tăng, giảm lao động hoặc tăng, giảm tiền lương vào từng mục tương ứng, cụ thể:

* Chỉ tiêu theo cột:

- Cột A: Đối với từng mục ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn.

- Cột B: Ghi rõ họ, tên của từng người lao động và ghi tương ứng vào từng mục tăng lao động, tăng tiền lương hoặc giảm lao động, giảm tiền lương.

Trong từng mục ghi theo thứ tự: người đã có sổ BHXH ghi trước, người chưa có sổ BHXH ghi sau.

- Cột C: Ghi số sổ BHXH đối với người đã có sổ BHXH, đối với người chưa được cấp sổ BHXH đã được cấp thẻ BHYT thì ghi số thẻ BHYT; nếu chưa có thì để trống.

- Cột 1: Ghi đầy đủ, chi tiết về cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, điều kiện nơi làm việc theo quyết định hoặc HĐLĐ, HĐLV

- Cột 2: Ghi tiền lương được hưởng:

+ Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì ghi bằng hệ số (bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu nếu có). + Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do chủ sử dụng lao động quyết định thì ghi mức lương theo công việc hoặc chức danh, bằng tiền đồng Việt Nam. Ví dụ: mức lương của người lao động là 52.000.000 đồng thì ghi 52.000.000 đồng.

- Cột: 3, 4, 5: Ghi phụ cấp chức vụ bằng hệ số; phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề bằng tỷ lệ phần trăm (%) vào cột tương ứng, nếu không hưởng phụ cấp nào thì bỏ trống.

- Cột 6: Ghi phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động từ ngày 01/01/2016 (nếu có). Từ ngày 01/01/2016 tiền lương đóng BHXH, BHYT gồm tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương.

- Cột 7: Ghi các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động từ ngày 01/01/2018 (nếu có).

- Cột 8, 9: Ghi từ tháng năm đến tháng năm người lao động bắt đầu tham gia hoặc điều chỉnh mức đóng.Trường hợp người lao động có 'thời gian truy đóng BHXH, BHYT, BHTN thì ghi từng dòng, theo tòng mốc thời gian truy đóng.

- Cột 10: Ghi số; ngày, tháng, năm của HĐLĐ, HĐLV hoặc quyết định (tuyển dụng, tiệp nhận); tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương ... Trường hợp người lao động ngừng tham gia BHYT mà không trả thẻ BHYT thì ghi “không trả thẻ”. Ghi đối tượng được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn nếu có giấy tờ chứng minh như: người có công, cựu chiến binh, ....

* Chỉ tiêu hàng ngang:

- Tăng: ghi theo thứ tự sau:

+ Lao động tăng mới;

+ Lao động điều chỉnh tăng mức đóng trong đơn yị.

- Giảm: Ghi theo thứ tự lao động giảm do:

+ Chuyển đi,

+ Nghỉ hưởng chế độ BHXH...;

+ Lao động điều chỉnh giảm mức đóng trong đơn vị.

Lưu ý:

+ Nếu trong tháng đơn vị lập nhiều danh sách lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN thì đánh số các danh sách.

+ Đơn vị kê khai đầy đủ, chính xác tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN của từng người lao động theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về việc lập hồ sơ; lưu trữ hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Từ khóa: Cách lập mẫu D02-TS, Cách lập mẫu danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, Cách lập mẫu danh sách lao động tham gia BHXH

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo