Những đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 09/09/2015 2 phút đọc

Những đối tượng thuộc tham gia Những đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được xét và quy định như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Những đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quyết định 959/QĐ-BHXH

Những đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

1. Người lao độngNhững đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

1.1 Người lao động tham gia BHTN khi làm việc theo HĐLĐ hoặc HĐLV

  • HĐLĐ hoặc HĐLV không xác định thời hạn;
  • HĐLĐ hoặc HĐLV xác định thời hạn;
  • HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

1.2 Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người giúp việc gia đình có giao kết HĐLĐ với đơn vị quy định tại Khoản 2 Điều này không thuộc đối tượng tham gia BHTN.

2. Đơn vị tham gia BHTN

Đơn vị tham gia BHTN là những đơn vị quy định tại Khoản 3 Điều 4.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn lập mẫu D02-TS theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

Hướng dẫn lập mẫu D02-TS theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo