Hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử qua T-VAN

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 01/01/2016 3 phút đọc

Đối với các người nộp thuế sử dụng và kê khai qua mang qua dịch vụ T-VAN của các nhà cung cấp có thể tham gia nộp thuế điện tử hay không? Đại lý thuế Công Minh xin Hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử qua T-VAN cho người nộp thuế

Các bước đăng ký nộp thuế điện tử qua T-VAN

Người nộp thuế thực hiện khai thuế qua mạng tại các nhà TVAN hoàn toàn có thể tham gia nộp thuế điện tử tại Cổng thông tin Tổng cục thuế với các bước thực hiện theo các 3 bước sau:

Bước 1: Truy cập website https://nopthue.gdt.gov.vn/epay_nnt/home.jsp

Hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử qua T-VAN

Bước 2: NNT thực hiện điền thông tin MST, bấm “Tiếp Tục” và thực hiện đăng kí

Hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử qua T-VAN

Bước 3: Điền tài khoản ngân hàng và Tiếp tục Hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử qua T-VAN

Như vậy, thực hiện 3 bước thì người nộp thuế thực hiện ký điện tử và nộp tờ khai. Như vậy là người nộp thuế đã đăng ký tài khoản ngân hàng trở thành tài khoản nộp thuế điện tử với cơ quan thuế

Mời các bạn xem thêm các bài viết liên quan
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Điều kiện tham gia nộp thuế điện tử

Điều kiện tham gia nộp thuế điện tử

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo