Hướng dẫn xử lý đăng ký nộp thuế điện tử sai thông tin

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 15/07/2024 3 phút đọc

Trong quá trình đăng ký nộp thuế điện tử, người nộp thuế phải đăng ký thông tin với cơ quan thuế. Tuy nhiên trên thực tế thì người nộp thuế có thể điền thông tin sai thực tế. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn xử lý đăng ký nộp thuế điện tử sai thông tin

Hướng dẫn xử lý đăng ký nộp thuế điện tử sai thông tin Hướng dẫn xử lý đăng ký nộp thuế điện tử sai thông tin

Có 2 trường hợp đăng kí sai thông tin như sau:

- Nếu người nộp thuế đăng ký nhầm Ngân hàng: đề nghị người nộp thuế đến chi nhánh Ngân hàng gần nhất và gửi CV đề nghị Hủy để Chi nhánh ngân hàng có căn cứ từ chối đăng ký của người nộp thuế.

- Nếu người nộp thuế đã gửi bản đăng ký tại Chi nhánh ngân hàng nhưng bị sai thông tin (email, số điện thoại) và muốn hủy đăng kí để thực hiện đăng ký lại: đề nghị người nộp thuế liên hệ trực tiếp với Chi nhánh ngân hàng gần nhất để Chi nhánh hỗ trợ hủy đăng ký.

Mời các bạn xem thêm các bài viết liên quan Tag: Hướng dẫn xử lý đăng ký nộp thuế điện tử sai thông tin
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Đăng ký nộp thuế điện tử ở đâu?

Đăng ký nộp thuế điện tử ở đâu?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo