Nộp thuế điện tử bằng chữ ký số khai thuế qua mạng không?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 01/01/2016 3 phút đọc

Hầu hết người nộp thuế đều sử dụng chữ ký số khai thuế qua mạng. Vậy thì người nộp thuế Nộp thuế điện tử bằng chữ ký số khai thuế qua mạng không và có thể đăng kí sử dụng Nộp thuế điện tử với bao nhiêu ngân hàng? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Nộp thuế điện tử bằng chữ ký số khai thuế qua mạng

Nộp thuế điện tử bằng chữ ký số khai thuế qua mạng không?Nộp thuế điện tử bằng chữ ký số khai thuế qua mạng

Với người nộp thuế khai thuế qua mạng hoàn toàn có thể sử dụng Chữ kí số trong nộp thuế điện tử Chữ kí số sử dụng trong khai thuế qua mạng, tuy nhiên vẫn có thể sử dụng hai chữ kí số khác nhau cho hai ứng dụng này, việc lựa chọn tùy thuộc vào sự lựa chọn của doanh nghiệp.

Trường hợp người nộp thuế đăng ký sử dụng nộp thuế điện tử bằng các tài khoản ngân hàng có thể đăng kí sử dụng nộp thuế điện tử với tất cả các ngân hàng đã kết nối với hệ thống của Tổng cục Thuế

Mời các bạn xem thêm các bài viết liên quan Tag: Nộp thuế điện tử bằng chữ ký số, Nộp thuế điện tử bằng chữ ký số khai thuế qua mạng
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử qua T-VAN

Hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử qua T-VAN

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo