Mức đóng và phương thức đóng của người hưởng chế độ phu nhân, phu quân

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 05/12/2015 5 phút đọc

Đối với những cá nhân đang được hưởng chế độ thì phu nhận phu quân tại nước ngoài thì khi đó mức đóng bảo hiểm là bao nhiêu? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mức đóng và phương thức đóng của người hưởng chế độ phu nhân, phu quân theo Nghị định 115/2015/NĐ-CP.

Mức đóng của người hưởng chế độ phu nhân, phu quân Mức đóng và phương thức đóng cho người hưởng chế độ phu nhân phu quân

Người lao động quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này, trong thời gian hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thì mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất như sau:

a) Bằng 22% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước đó của người lao động, đối với người lao động đã có quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

b) Bằng 22% của 02 lần mức lương cơ sở đối với người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Phương thức đóng của người hưởng chế độ phu nhân, phu quân

Phương thức đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này được thực hiện hằng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần.

Cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức có phu nhân hoặc phu quân có trách nhiệm:

a) Thu tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của phu nhân hoặc phu quân theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất;

b) Thực hiện thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 1 Điều 97 và Khoản 1 Điều 99 của Luật Bảo hiểm xã hội

Xem thêm Khoản 1 và Khoản 2: Nghị định 115/2015/NĐ-CP áp dụng cho những đối tượng nào?

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết:

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Cách điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội

Cách điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo