Điều kiện khấu trừ thuế tiêu thu đặc biệt

haivtca Tác giả haivtca 10/08/2015 7 phút đọc

Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trong một số trường hợp được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp. Vậy những trường hợp nào thì được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp và điều kiện khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp là gì? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với bạn các trường hợp đó và điều kiện được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt.

  1. Các trường hp được khu tr thuế TTĐB đã np

Tại Điều 8 Thông tư 05/2012/TT-BTC quy định về các trường hợp được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp như sau:

Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng các nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với nguyên liệu nhập khẩu hoặc đã trả đối với nguyên liệu mua trực tiếp từ cơ sở sản xuất trong nước khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp. Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất hàng hóa bán ra. Trường hợp người nộp thuế sản xuất đồng thời ra xăng, dầu và các dung môi hóa dầu bằng các nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với nguyên liệu nhập khẩu hoặc đã trả đối với nguyên liệu mua trực tiếp từ cơ sở sản xuất trong nước khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp. Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất hàng hóa bán ra.

  1. Điu kin khu tr thuế TTĐB đã np

Tại Điều 8 Thông tư 05/2012/TT-BTC quy định về điều kiện khấu trừ thuế TTĐB như sau:

2.1 Đối với trường hợp nhập khẩu nguyên liệu chịu thuế TTĐB để sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB thì chứng từ để làm căn cứ khấu trừ thuế TTĐB là chứng từ nộp thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu

2.2. Đối với trường hợp mua nguyên liệu trực tiếp của nhà sản xuất trong nước

Chứng từ làm căn cứ khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt gồm:

Hợp đồng mua bán hàng hóa Chứng từ thanh toán qua ngân hàng Hóa đơn GTGT khi mua hàng Việc khấu trừ tiền thuế tiêu thụ đặc biệt được thực hiện khi kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp được xác định theo công thức sau:

Điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt - ảnh 1

  1. Ví d minh ha Trong kỳ kê khai thuế, cơ sở B phát sinh các nghiệp vụ sau:

Nhập khẩu 10.000 lít rượu nước, đã nộp thuế TTĐB khi nhập khẩu 250 triệu đồng Xuất kho 8.000 lít để sản xuất 12.000 chai rượu Xuất bán 9.000 chai rượu, số thuế TTĐB phát sinh khi xuất bán của 9.000 chai rượu xuất bán là 350 triệu đồng Số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu nước rượu phân bổ cho 9.000 cha rượu đã bán ra là 150 triệu đồng Số thuế TTĐB cơ sở B phải nộp trong kỳ là: 350 triệu đồng – 150 triệu đồng = 200 triệu đồng

Lưu ý:

Trường hợp chưa xác định được chính xác số thuế TTĐB đã nộp (hoặc đã trả) cho số nguyên vật liệu tương ứng với số sản phẩm tiêu thụ trong kỳ thì có thể căn cứ vào số liệu của kỳ trước để tính số thuế TTĐB được khấu trừ và sẽ xác định theo số thực tế vào cuối quý, cuối năm. Trong mọi trường hợp, số thuế TTĐB được phép khấu trừ tối đa không vượt quá số thuế TTĐB tính cho phần nguyên liệu theo tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật của sản phẩm. Cơ sở sản xuất phải đăng ký định mức kinh tế kỹ thuật của sản phẩm với cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ sở.

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Tính thuế cá nhân kinh doanh nộp thuế từng lần phát sinh

Tính thuế cá nhân kinh doanh nộp thuế từng lần phát sinh

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo