Điều kiện để tách công ty cổ phần

haivtca Tác giả haivtca 19/07/2024 5 phút đọc

Tách Công ty cổ phần là việc một, hoặc một số cổ đông công ty có thể chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số Công ty cổ phần cùng loại (sau đây gọi là Công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ điều kiện để tách công ty cổ phần

Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, Hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thoả thuận khác.

>>> Xem thêm tra cứu mã số thuế đầy đủ tại đây!
Điều kiện để tách công ty cổ phần
Điều kiện để tách công ty cổ phần

Điều kiện để tách công ty cổ phần

Hồ sơ tách công ty cổ phần:

  • Báo cáo hoạt động của doanh nghiệp.
  • Đơn xin tổ chức lại doanh nghiệp.
  • Điều lệ của doanh nghiệp mới.
  • Giải trình việc tổ chức lại doanh nghiệp.
  • Quyết định tách doanh nghiệp.

Lưu ý khi tách công ty cổ phần:

- Đối với công ty cổ phần:

  • Hội đồng thành viên,
  • Chủ sở hữu của công ty hoặc đại hội đồng cổ đông, theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ công ty. Đồng thời quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho mọi người biết trong thời gian mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định.

- Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty cần được thông qua điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp.

- Sau khi bị tách cả công ty được tách là được tách phải cơ cấu doanh nghiệp, đây chính là khâu đánh dấu sự chuyển giao trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, công ty được tách cần đăng ký kinh doanh chứ không thay đổi giấy phép kinh doanh của công ty bị tách.

Bài viết liên quan:

Từ khóa: Điều kiện để tách công ty, Điều kiện và thủ tục tách công ty, Tách công ty cổ phần, Thủ tục tách công ty cổ phần

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Thủ tục thay đổi vốn điều lệ

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo