Thay đổi cổ đông công ty cổ phần

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/11/2015 4 phút đọc

Thay đổi cổ đông công ty là loại hình hình dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh được sử dụng để giúp thành viên góp vốn doanh nghiệp có thể mua hoặc bán phần vốn góp trong công ty phục vụ cho việc rút hoặc tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn các thủ tục Thay đổi cổ đông công ty cổ phần

Việc thay đổi cơ cấu góp vốn là việc thường diễn ra trong doanh nghiệp khi có sự thay đổi
Thay đổi cổ đông công ty cổ phần
Thay đổi cổ đông công ty cổ phần
về tỷ lệ vốn giữa các thành viên hay việc mua bán cổ phần trong doanh nghiệp. Việc thay đổi vốn trong các doanh nghiệp phải đảm bảo số vốn tối thiểu hoặc tỷ lệ vốn để trở thành người đại diện trong doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo thêm: Quy định về góp vốn và cơ cấu góp vốn khi thành lập công ty

Hồ sơ thay đổi cổ đông công ty

Để có thể thay đổi cổ đông công ty cổ phần những công việc mà khách hàng cần phải chuẩn bị như sau:
  • Giấy phép kinh doanh bản gốc
  • Danh sách cổ đông tham gia vào việc thay đổi
Hồ sơ thay đổi cổ đông công ty
  • Thông báo của doanh nghiệp về việc thay đổi cổ đông công ty điều lệ với Sở kế hoạch đầu tư
  • Biên bản họp về việc thay đổi thay cổ đông công ty (đối với công ty TNHH Hai thành viên trở lên, Công ty Cổ Phần)
  • Quyết định của Chủ tịch HĐTV/HĐQT về việc đổi cổ đông công ty
  • Hợp đồng mua bán cổ phần
  • Biên bản thanh lý cổ phần góp vốn

Mời các bạn tham khảo thêm một số dịch vụ khác của chúng tôi

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Điều kiện để tách công ty cổ phần

Điều kiện để tách công ty cổ phần

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo