Thay đổi loại hình doanh nghiệp

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/11/2015 4 phút đọc

Thay đổi loại hình doanh nghiệp là loại hình hình dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh được sử dụng để giúp doanh nghiệp thay đổi loại hình công ty thành viên và khai thác được những ưu điểm của loại hình trong công ty phục vụ cho việc rút hoặc tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn các thủ tục Thay đổi loại hình doanh nghiệp

Với mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ có những ưu điểm và nhược điểm

Thay đổi loại hình doanh nghiệp
Thay đổi loại hình doanh nghiệp

trong cách thức hoạt động của doanh nghiệp: doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh. Để có thể hiểu rõ hơn từng loại hình, mời các bạn xem thêm tại Lựa chọn loại hình doanh nghiệp khi thành lập công ty

Hồ sơ thay đổi loại hình doanh nghiệp

Để có thể thay đổi loại hình doanh nghiệp những công việc mà khách hàng cần phải chuẩn bị như sau:
  • Giấy phép kinh doanh bản gốc
  • Danh sách cổ đông tham gia vào việc thay đổi
Hồ sơ thay đổi loại hình doanh nghiệp
  • Thông báo của doanh nghiệp về việc thay đổi loại hình doanh nghiệp với Sở kế hoạch đầu tư
  • Biên bản họp về việc thay đổi loại hình doanh nghiệp (đối với công ty TNHH Hai thành viên trở lên, Công ty Cổ Phần)
  • Quyết định của Chủ tịch HĐTV/HĐQT về việc đổi loại hình doanh nghiệp
  • Điều lệ mới của doanh nghiệp được thay đổi

Mời các bạn tham khảo thêm một số dịch vụ khác của chúng tôi

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thay đổi cổ đông công ty cổ phần

Thay đổi cổ đông công ty cổ phần

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo