Công văn 670/TCT-CS về chính sách thuế GTGT

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/07/2024 8 phút đọc

Ngày 23 tháng 02 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 670/TCT-CS gửi Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. về vấn đề chính sách thuế GTGT đối với giá xăng dầu bán thấp hơn so với giá vốn. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Nội dung Công văn 670/TCT-CS

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 12105/CT-KTNB ngày 4/12/2015, công văn sổ 8988/CT-KTNB của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết khiếu nại của Công ty cổ phần Xăng Dầu và Dịch Vụ Hàng Hải S.T.S. về vân đê này, sau khi báo cáo và được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Tống cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 10, Điều 11 Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005 có quy định:

“Điều 10. Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của thương nhân trong hoạt động thương mại

Thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế bình đẳng trước pháp luật trong hoạt động thương mại.

Điều 11. Nguyên tắc tự do, tự nguyện thoả thuận trong hoạt động thương mại

1. Các bên có quyên tự do thoả thuận không trái với các quy định của pháp luật, thuân phong mỹ tục và đạo đức xã hội đế xác lập các quyên và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động thương mại. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ các quyển đó.

2. Trong hoạt động thương mại, các bên hoàn toàn tự nguyện, không bên nào được thực hiện hành vi áp đặt, cưỡng ép, đe doạ, ngăn cản bên nào

Tại Khoản 4 Điều 9; Điểm a, Điểm b Khoản 1, Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ quy định về kinh doanh xăng dầu:

“Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khấu xăng dầu

4. Chấp hành các quy định và chịu trách nhiệm về giá, số lượng, chất lượng xăng dâu bán ra trên thị trường.

Điều 27. Giả bản xăng dầu.

1. Nguyên tắc quản lý giả bán xăng dầu

a) Giả bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước;

Thương nhân đầu mối được quyền quyết định giá bán buôn; việc điều chỉnh giá bán ỉẻ xăng dâu được thực hiện theo nguyên tăc, trình tự quy định tại Điều này; có trách nhiệm tham gia bình ổn giả theo quy định của pháp luật hiện hành và được bù đắp lại những chi phí hợp ỉỷ khi tham gia bình ôn gia.

Theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh: Công ty S.T.S là đơn vị bán buôn xăng dầu, việc quyết định giá bán không trái quy định của Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 và Điểm b Khoản 1 Điều 27 Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ quy định vê kinh doanh xăng dầu. Công ty S.T.S lựa chọn phương án kinh doanh trong điêu kiện tình hình tài chính khó khăn: Công ty phải bán một phần sổ lượng xăng dâu dưới giá vốn nhàm thu hồi vốn lưu động để trả nợ và nhập hàng kinh doanh mới có tỷ suất lợi thuận; bán hàng tồn kho không bán được và xuất bán xăng dầu do giảm giá theo thông cáo của Tông công ty Xăng Dâu Việt Nam nhưng kêt quả kinh doanh năm 2011 và 2012 vẫn đạt lợi nhuận.

Việc bán dưới giá vốn đều là với Công ty TNHH MTV Xăng dầu Quân đội (MIPEC), đề nghị CụcThuế thành phổ Hồ Chí Minh làm rõ mối quan hệ giữa STS và MIPEC (có phải là quan hệ độc lập /mua đứt bán đoạn hay là quan hệ đại lý). Trường họp nếu đảm bảo là quan hệ độc lập thì Cục Thuế khảo sát giá bán của một số đơn vị trên địa bàn về giá mua vào, bán ra tại thời điêm có thông báo thay đổi giá của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam để xác định giá bán của Công ty S.T. s cho Công ty TNHH MTV Xăng dầu Quân đội (MIPEC) nếu giá bán phù hợp với mức giá theo thông báo của Tống công ty Xăng Dầu Việt Nam thì thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 12105/CT-KTNB ngày 4/12/2015 về việc xử lý khiếu nại của doanh nghiệp theo quy định và tình hình thực tế của công ty nêu trên.

Tải Công văn 670/TCT-CS

Công văn 670/TCT-CS Tại đây bản PDF Mời các bạn tham khảo thêm một số công văn:
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 667/TCT-HTQT về Hiệp định thuế

Công văn 667/TCT-HTQT về Hiệp định thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo