Công văn 639/TCT-CS về chính sách thuế GTGT

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/07/2024 7 phút đọc

Ngày 22 tháng 02 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 639/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Nam Định về vấn đề vướng mắc chính sách thuế thuế GTGT cho hoạt động đóng tàu. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Nội dung Công văn 639/TCT-CS

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4019/CT-TTHT ngày 10/12/2015 và công văn so 3804/CT-TTHT ngày 20/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động đóng tàu. về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2 Mục II Phần Đ Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về thuế GTGT thì:

“2. Cơ sở kinh doanh đóng tàu có hợp đồng đóng tàu với khách hàng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành theo giá đã có thuế GTGT tính theo mức thuế suất 5% nhưng đến ngày 31/12/2008 chưa hoàn thành, nghiệm thu bàn giao thì tiếp tục được áp dụng thuế suất 5% cho các hợp đồng này. Cơ sở kinh doanh đóng tàu phải thông báo bằng văn bản với cơ quan thuế trực tiếp quản lý danh sách các hợp đồng đóng tàu dở dang chuyển sang năm 2009 kèm theo bản sao các họp đồng trước ngày 31/3/2009”;

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính về thuế GTGT thì:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ có hiệu lực (ngày 01 tháng 3 năm 2012), thay thế Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Thông tư số 112/2009/TT-BTC ngày 02/6/2009 của Bộ Tài chính”.

Tại công văn số 3804/CT-TTHT ngày 20/11/2015 nêu trên, Cục Thuế tỉnh Nam Định phản ánh:

“Ngày 17/8/2008, Công ty CP công nghiệp tàu thuỷ Huỵền Trang (nay là Công ty CP thương mại XNK Huyền Trang) ký hợp đồng đóng tàu số 235/2008/HĐMB với Công ty cho thuê tài chính II - Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (nay là Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam), bên thuê tài chính ỉà Công ty CP vận tải thuỷ Hoàng Phát - Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh. Đến 31/12/2008 đã thực hiện thi công và nghiệm thu một số hạng mục.

Ngày 25/3/2009, Công ty Huyền Trang đã có công văn thông báo với Chi Cục thuế huyện Nam Trực để tiếp tục được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% cho hợp đồng đóng tàu này.

Ngày 05/8/2015, các bên đã có biên bản thoả thuận 4 bên, theo đó Công ty Hoàng Phát chuyển nợ con tàu An Hưng 18 (đang đóng dở dang theo Họp đồng số 235/2008/HĐMB nêu trên) cho Công ty CP vận tải biển Gia Long. Công ty Gia Long tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của bên thuê tài chính theo Hợp đôna cho thuê tài chính được ký kêt với Công ty cho thuê tài chính, thời đỉêm bàn giao tảư và xuất hoá đơn là 12/8/2015”.

Tuy nhiên, tại Điều 3 Hợp đồng mua bán số 235/2008/HĐMB được ký giữa Công ty CP công nghiệp tàu thuỷ Huyền Trang (nay là Công ty CP thương mại XNK Huyền Trang) và Công ty cho thuê tài chính II - Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (nay là Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam) có nêu:

“3.1. Địa điểm giao tàu:...

3.2. Thời hạn giao tàu và hồ sơ đăng kiểm: châm nhất đến ngày 30/6/2009 (trừ trường hợp bất khả kháng như: mưa bão, mất điện... thì ba bên cùng nhau thống nhất lại thời hạn bàn giao cho phù hợp)”;

Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Nam Định yêu cầu đơn vị làm rõ thời điểm hoàn thành nghiệm thu bàn giao tàu và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

Tải Công văn 639/TCT-CS

Công văn 639/TCT-CS Tại đây bản PDF Mời các bạn tham khảo thêm một số công văn:
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 638/TCT-CS về chính sách thuế với nhà thầu nước ngoài

Công văn 638/TCT-CS về chính sách thuế với nhà thầu nước ngoài

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo