Công văn 5083/TCT-KK về kê khai thuế GTGT cho dự án đầu tư

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 01/12/2015 4 phút đọc

Công văn 5083/TCT-KK do Tổng cục thuế ban hành ngày 01 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Cục Thuế tỉnh Long An về xác định cách kê khai thuế và hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư khi dự án đầu tư chuyển từ giai đoạn đầu tư sang hoạt động kinh doanh. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt lại nội dung như sau để phục vụ cho công tác làm báo cáo tài chính của doanh nghiệp như sau:

Công văn 5083/TCT-KK về kê khai thuế GTGT cho dự án đầu tư

Trường hợp Cục thuế tỉnh Long An thắc mới khi doanh nghiệp chuyển đổi hoạt động từ đầu tư dự án sang viêc kinh doanh các dự án đó thì phần thuế GTGT của dự án đầu tư sẽ kê khai như thế nào? Về vấn đề này thì Tổng cục thuế hướng dẫn như sau: Căn cứ theo quy đinh Công văn 5083/TCT-KK về kê khai thuế GTGTNhư vậy, cách xử lý trong trường hơp sẽ như sau:

Doanh nghiệp cần xác định phần thuế GTGT dùng riêng biệt cho hoạt động đầu tư và thuế GTGT dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi đó, doanh nghiệp thực hiện lập hồ sơ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư theo mẫu 02/GTGT và hồ sơ khai thuế GTGT cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu 01/GTGT

Trường hợp 1: Doanh nghiệp phát hiện kê khai sai sót thuế GTGT cho hoạt động SXKD thì thực hiện kê khai bổ sung điều chỉnh theo khoản 5(a) Điều 10 thông tư số 156/2013/TT-BTC Trường hợp 2: Doanh nghiệp phát hiện kê khai sai sót thuế GTGT cho hoạt động SXKD và đã được hoàn thuế bởi cơ quan thuế thì phải hoàn tiền thuế và bị xử phạt 20% số tiền thuế được hoàn cao hơn và tiền chậm nộp Trường 3: Trường hợp thuế GTGT cho hoạt động SXKD đủ điều kiện khấu trừ thì doanh nghiệp thực hiện kê khai và điều chỉnh tăng thuế GTGT vào tờ khai thuế 01/GTGT để khấu trừ vào các kỳ tiếp theo

Toàn văn nội dung công văn 5083/TCT-CS Tại đây

Một số văn bản tham khảo:  
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 5077/TCT-KK hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư

Công văn 5077/TCT-KK hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo