Công văn 4406/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 23/10/2015 4 phút đọc

Ngày 23 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4406/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Gia Lai. về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4406/TCT-CS

Nội dung Công văn 4406/TCT-CS

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 1224/CT-TTHT ngày 18/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiên như sau:

Tại điểm b) khoản 2 Điều 13 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính về thuế nhà thầu quy định:

“b) Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với một số trường hợp cụ thể:

Đổi với các hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ bao gồm nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau, việc áp dụng tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tỉnh thuế khỉ xác định sổ thuế TNDN phải nộp căn cứ vào doanh thu chịu thuế TNDN đối với từng hoạt động kinh doanh do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo quy định tại hợp đồng. Trường hợp không tách riêng được giá trị từng hoạt động kinh doanh thì áp dụng tỷ lệ thuế TNDN đoi với ngành nghề kỉnh doanh có tỷ lệ thuế TNDN cao nhất cho toàn bộ giá trị hợp đồng...

Ngày 23/9/2009, Bộ Tài chính có công văn số 13479/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc Trung Ương về việc khai bổ sung và xử lý vi phạm về thuế đối với doanh nghiệp theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Gia Lai căn cứ quy định về thuế nhà thầu, hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 13479/BTC-TCT nêu trên để hướng dẫn Công ty Cổ phần mía đường nhiệt điện Gia Lai thực hiện khi có kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Tải Công văn 4406/TCT-CS

Công văn 4406/TCT-CS Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công MinhAdmin
Bài viết trước Công văn 4404/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4404/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Công văn 4407/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4407/TCT-CS của tổng cục thuế
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo