Công văn 4402/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 23/10/2015 3 phút đọc

Ngày 23 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4402/TCT-CS trả lời Công TNHH MTV Dịch vụ thuỷ lợi Bình Phước về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4402/TCT-CS

Nội dung Công văn 4402/TCT-CS

Trả lời công văn số 157/CT-DVTL ngày 21/07/2015 của Công ty TNHH MTV DV Thuỷ lợi Bình Phước về việc chính sách thuế GTGT đối với tiền cấp nước, Tống cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn quy định tại điểm 1.1 và 1.2 Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí, lệ phí.

Căn cứ quy định tại khoản 26 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT và quy định tại Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng áp dụng thuế suất 5%.

Căn cứ quy định nêu trên, Cục Thuế tỉnh Bình Phước đã có công văn số 1141/CT-TTHT ngày 03/07/2015 trả lời Công ty TNHH MTV DV thuỷ lợi Bình Phước là phù hợp quy định.

Tải Công văn 4402/TCT-CS

Công văn 4402/TCT-CS Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4401/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4401/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo