Công văn 4407/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 23/10/2015 3 phút đọc

Ngày 23 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4407/TCT-CS trả lời Công ty TNHH Esquel Garment Manufacturing (Việt Nam) về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4407/TCT-CS

Nội dung Công văn 4407/TCT-CS

Tổng cục Thuế nhận được công văn không số đề ngày 02/10/2015 của Công ty TNHH Esquel Garment Manufacturing (Việt Nam) về chính sách thuế TNDN đối với Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ngành Dệt, may. về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26/08/2011 của Chính phủ do Bộ Công thương chủ trì dự thảo trình Chính phủ ban hành. Do đó, đề nghị Công ty TNHH Esquel Garment Manufacturing (Việt Nam) liên hệ với Bộ Công thương xác định sản phấm của Công ty có thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển tại Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26/08/2011 của Chính phủ.

Ngoài ra, hiện nay Bộ Công thương đang chủ trì xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Tại dự thảo Nghị định có Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được hưởng các chính sách hỗ trợ và ưu đãi, trong đó có chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quỵ định tại Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Nghị đinh số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015

Tải Công văn 4407/TCT-CS

Công văn 4407/TCT-CS Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4406/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4406/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo