Công văn 4258/TCT-KK của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 4 phút đọc

Ngày 14 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4258/TCT-KK trả lờiCông ty TNHH YAZAKI EDS Việt Nam. về vấn đề vướng mắc về thuế GTGT đối với cơ sở sản xuất trực thuộc. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4258/TCT-KK

Nội dung Công văn 4258/TCT-KK

Công ty TNHH YAZAKI EDS Việt Nam

Trả lời công văn số 20/15/CV-YEV ngày 04/04/2015 của Công ty TNHH YAZAKI EDS Việt Nam có vướng mắc trong chính sách thuế GTGT giữa Công ty mẹ tại Bình Dương và chi nhánh công ty tại Trà Vinh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm d, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ điểm c, Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ điểm b, Khoản 3, Điều 18, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế GTGT;

Căn cứ các quy định nêu trên và thực tế hoạt động của doanh nghiệp,

Công ty TNHH Yazaki EDS có dự án đầu tư là Nhà máy Yazaki tại Trà Vinh thì trong giai đoạn dự án đầu tư chưa đi vào hoạt động, Công ty thực hiện khai thuế, hoàn thuế cho dự án đầu tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đóng trụ sở chính theo hướng dẫn tại điểm c, Khoản 3, Điều 11, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và điểm b, Khoản 3, Điều 18, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Từ tháng 3/2014, Công ty TNHH Yazaki EDS thành lập Chi nhánh tại Trà Vinh là cơ sở sản xuất trực thuộc, không tổ chức hạch toán kế toán, không phát hành hóa đơn thì Công ty TNHH Yazaki EDS thực hiện khai thuế phát sinh của Chi nhánh tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc theo hướng dẫn tại điểm d, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Khi dự án đầu tư hoàn thành, Chi nhánh tại Trà Vinh tiếp quản dự án và tổ chức hạch toán kế toán thì Công ty phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho Chi nhánh kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh.

Tải Công văn 4258/TCT-KK

Công văn 4258/TCT-KK Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Điểm mới thuế tài nguyên của Thông tư 152/2015/TT-BTC

Điểm mới thuế tài nguyên của Thông tư 152/2015/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo