Công văn 1832/TCT-TNCN

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 21/05/2015 2 phút đọc

Ngày 14/05/2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 1832/TCT-TNCN trả lời về việc giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cả nhân theo thư đề nghị của ông Huỳnh Ngọc Giao ở Quãng Ngãi. Theo đó, cháu ngoại của ông Huỳnh Ngọc Giao có đủ điều kiện theo quy định được tính là người phụ thuộc và giảm trừ vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của ông Huỳnh Ngọc Giao theo điểm d4, khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài Chính

Tại văn bản gốc tại đây
Công văn 1832/TCT-TNCN
Công văn 1832/TCT-TNCN
Download Công văn 1832/TCT-TNCN tại đây
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Những điểm mới của Thông tư 75/2015/TT-BTC

Những điểm mới của Thông tư 75/2015/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo