Tra cứu kết quả đóng bảo hiểm xã hội BHXH Mới nhất

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 15/07/2024 6 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn Tra cứu kết quả đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) Mới nhất qua mạng của hai tỉnh thành lớn nhất cả nước bao gồm: Thành Phố Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh, Mời các bạn thực hiện Tra cứu kết quả bảo hiểm xã hội hà nội, và Tra cứu kết quả bảo hiểm xã hội Hồ chí Minh chi tiết như sau:

Tra cứu kết quả đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) qua mạng Internet:

Các bạn thực hiện các một số bước như sau:

Thứ nhất:

  • Nếu các bạn muốn tra cứu kế quả đóng bảo hiểm xã hội ở Hà Nội

Tru cập và địa chi sau: http://bhxhhn.com.vn/tcqtdongbhxhhangnam/tabid/271/TopMenuId/-1/Default.aspx

Tra cứu kết quả đóng bảo hiểm xã hội BHXH Mới nhất
Tra cứu kết quả bảo hiểm xã hội Hà Nội
  • Nếu các bạn muốn tra cứu kế quả đóng bảo hiểm xã hội ở Hồ Chi Minh

Tru cập và địa chi sau: http://c13.bhxhtphcm.gov.vn/

Tra cứu kết quả bảo hiểm xã hội Hà Nội
Tra cứu kết quả bảo hiểm xã hội Hà Nội
Thứ hai: Các bạn kế toán, người Tra cứu kết quả đóng bảo hiểm xã hội thực hiện như sau: - Câp nhật các thông tin như: số sổ BHXH hoặc mã thẻ BHYT -> Thông tin về số CMND -> Thông tin về năm sinh (chỉ năm sinh) -> Thông tin về năm thông báo cần tra cứu: -> Thông tin về mã xác nhận hiển thị trên màn hình. -> Cuối cùng các bạn bấm tìm kiếm và xem kết quả trên trang website Note:
  • Trong quá trình Tra cứu kết quả đóng bảo hiểm xã hội, có thể do dữ liệu về một số thông tin cá nhân của một số NLĐ số Chứng minh thư nhân dân, ngày sinh) chưa chính sác, đầy đủ. Khi đó trong trường hợp không tìm ra được các thông tin mà đã nhập đủ các thông số theo yêu cầu website tra cứu thì NLĐ liên hệ với đơn vị sử dụng LĐ đang tham gia Bảo hiểm xã hội để phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để chỉnh sửa dữ liệu.
  • Việc điều chỉnh dữ liệu về các thông tin như mức đóng, chức danh, thông tin cá nhân... thực hiện trong năm này sẽ được thông báo vào kết quả đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ý tế của năm sau.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết hướng dẫn Tra cứu kết quả đóng bảo hiểm xã hội, chúc các bạn thành công!

Tag: Tra cứu kết quả bảo hiểm xã hội, Tra cứu kết quả BHXH, tra cứu kết quả bảo hiểm xã hội hà nội, tra cứu kết quả đóng bhxh của công ty, tra cứu kết quả đóng bhxh của doanh nghiệp

Mời các bạn xem tiếp:

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Các đối tượng được hưởng trợ cấp bảo hiểm từ Ngân sách nhà nước

Các đối tượng được hưởng trợ cấp bảo hiểm từ Ngân sách nhà nước

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo