Phần mềm HTKK 3.4.4 mới nhất của Tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/06/2017 3 phút đọc

Ngày 13/06/2017, Tổng cục thuế ra Thông báo nâng cấp phần mềm HTKK 3.4.4 (hỗ trợ kê khai) phiên bản phần mềm HTKK mới nhất nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ về việc khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Phần mềm HTKK 3.4.4 và các tính năng mới được nâng cấp của hỗ trợ kê khai mới nhất này.

Tải Phần mềm HTKK 3.4.4 Tại đây

Phần mềm HTKK 3.4.4 mới nhất của Tổng cục thuế
Phần mềm HTKK 3.4.4 mới nhất của Tổng cục thuế
Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.4.4, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.5. Trong đó, ứng dụng cập nhật kiểm tra ràng buộc các chỉ tiêu trên Thông báo phát hành hóa đơn đáp ứng yêu cầu “Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn”.

Bắt đầu từ ngày 14/6/2017, khi lập Thông báo phát hành hóa đơn, người nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.4.4, iHTKK 3.4.5 thay cho các phiên bản trước đây.

Tags: Phần mềm HTKK 3.4.4, HTKK 3.4.4 mới nhất, iTaxviewer mới nhất

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước NHỮNG ĐIỀU KẾ TOÁN CẦN BIẾT TUẦN 01 06/2017

NHỮNG ĐIỀU KẾ TOÁN CẦN BIẾT TUẦN 01 06/2017

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo