Các khoản thuế được ủy nhiệm thu thuế bởi cơ quan thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 05/11/2013 6 phút đọc

Khi các tổ chức cá nhân phát sinh nghĩa vụ nộp thuế mà cơ quan thuế không thể thực hiện được việc thu thuế thì cơ quan thuế có thể ủy quyền cho một cơ quan thu giúp. Vậy những khoản thuế được ủy nhiệm thu thuế bởi cơ quan thuế sẽ bao gồm những khoản nào, phạm vi trách nhiệm của các tổ chức sẽ đến đâu. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ theo thông tư 156

 Miễn tiền chậm nộp tiền thuế

Các khoản thuế được ủy nhiệm thu thuế

Cơ quan thuế ủy nhiệm cho tổ chức, cá nhân thực hiện thu một số khoản thuế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan thuế sau đây: - Thuế sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; - Thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; - Thuế thu nhập cá nhân. Đối với các loại thuế khác, nếu cơ quan thuế ủy nhiệm cho tổ chức, cá nhân khác thu thì phải được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Việc ủy nhiệm thu thuế phải được thực hiện thông qua hợp đồng giữa Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế với đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc trực tiếp với cá nhân được ủy nhiệm thu thuế, trừ trường hợp ủy nhiệm thu thuế đối với các khoản thu nhập có tính chất không thường xuyên theo quy định của Bộ Tài chính. Việc xác định địa bàn thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán do Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế quyết định. Trước khi ký hợp đồng ủy nhiệm thu, bên được ủy nhiệm thu là tổ chức phải cung cấp cho cơ quan thuế danh sách và số lượng nhân viên ủy nhiệm thu. Cục trưởng Cục thuế quy định tiêu chuẩn của nhân viên ủy nhiệm thu tại địa phương.

Nội dung hơp đồng ủy nhiệm thu thuế

Hợp đồng ủy nhiệm thu thuế được lập theo mẫu số 01/UNTH ban hành kèm theo Thông tư này và phải đảm bảo có các nội dung - Loại thuế được ủy nhiệm thu; - Địa bàn được ủy nhiệm thu; - Nội dung công việc ủy nhiệm thu: Phát tờ khai thuế, đôn đốc người nộp thuế nộp tờ khai thuế; thu tờ khai thuế từ người nộp thuế và nộp cho cơ quan thuế; phát thông báo thuế cho người nộp thuế; thu tiền thuế và nộp tiền thuế đã thu được vào ngân sách nhà nước; cung cấp thông tin về tình hình người nộp thuế phát sinh mới hoặc người nộp thuế có thay đổi quy mô, ngành nghề kinh doanh trên địa bàn được ủy nhiệm thu. - Quyền hạn và trách nhiệm của bên ủy nhiệm và bên được ủy nhiệm; - Chế độ báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng; chế độ thanh toán biên lai, ấn chỉ thu thuế; - Thời hạn ủy nhiệm thu; Kinh phí ủy nhiệm thu. Khi hết thời hạn ủy nhiệm thu hoặc trường hợp chấm dứt hợp đồng ủy nhiệm thu khi một trong hai bên vi phạm hợp đồng đã ký thì hai bên phải thực hiện thanh lý hợp đồng ủy nhiệm thu và lập biên bản thanh lý theo mẫu số 02/UNTH ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp bổ sung thêm nội dung công việc hoặc gia hạn hợp đồng thì phải làm phụ lục hợp đồng. Mời các bạn xem tiếp một số nội dung
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Miễn tiền chậm nộp tiền thuế theo thông tư 156

Miễn tiền chậm nộp tiền thuế theo thông tư 156

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo