Mẫu 06/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 06/11/2013 1 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 06/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 06/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTCCác bạn có thể download: Mẫu 06/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 06/GTGT, Mẫu số 06/GTGT theo thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Trách nhiệm ủy nhiệm thu thuế theo thông tư 156

Trách nhiệm ủy nhiệm thu thuế theo thông tư 156

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo