Bộ chứng từ công tác phí để tính làm chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 27/11/2014 5 phút đọc
Mỗi một doanh nghiệp đều có chi phí đi công tác. Vậy khi đi công tác thì Bộ chứng từ công tác phí để tính làm chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ:

Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6, Khoản 2, Điểm 2.8 quy định như sau:

“Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động; Phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác trong nước và nước ngoài vượt quá 02 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

Chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại và tiền ở cho người lao động thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại và tiền ở theo quy định của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.”

Muốn chi phí công tác được tính vào chi phí được trừ, doanh nghiệp cần: lưu ý:

- Trong quy chế công ty phải có quy định về các khoản chi phí đi công tác như chi phí đi lại, chi phí lưu trú, phụ cấp công tác phí, chi phí tiếp khách.

- Nếu doanh nghiệp có khoán tiền đi lại và tiền ở cho người lao động thì không cần có hoá đơn tài chính, nhưng mức khoán chi không quá 02 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước. Công tác trong nước là theo Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010;(Công tác nước ngoài là theo TT102/2012/TT-BTC ngày 21/06/2012)

- Phụ cấp lưu trú được tính mức không quá 02 lần mức quy định cho cán bộ viên chức Nhà nước ( theo Thông tư 79/2010/TT-BTC)

Chứng từ thanh toán công tác phí :

- Giấy công tác (Giấy đi đường) có sự xác nhận của đơn vị công tác

- Chứng từ, hoá đơn của phương tiện vận tải

- Chứng từ hoá đơn phòng nghỉ ( nếu không thực hiện chi khoán)

- Hoá đơn ăn uống tiếp khách ( nếu có )

Đối với trường hợp vé máy bay: Doanh nghiệp có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người lao động đi công tác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass) và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển.

Trường hợp doanh nghiệp không thu hồi được thẻ lên máy bay của người lao động thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, giấy điều động đi công tác và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo