Biên bản vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166

haivtca Tác giả haivtca 02/10/2015 4 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung mẫu 01/BB về Biên bản vi phạm hành chính về thuế ban hành theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài chính.

Biên bản vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166
Biên bản vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166
Hôm nay, hồi ...... giờ .... ngày .... tháng ... năm ....., tại ............................. Chúng tôi gồm:[2] 1. Ông (bà):............................Chức vụ: .......................Đơn vị............................ 2. Ông (bà):............................Chức vụ: .......................Đơn vị............................ Với sự chứng kiến (nếu có) của: [3].............................................................. Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về thuế đối với: Ông (bà)/tổ chức:[4] ............................................................................................. Năm sinh:............................Quốc tịch:.......................(đối với cá nhân vi phạm) Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ........................................................................ Địa chỉ: ....................................................Mã số thuế (nếu có):.......................... Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: ................... Cấp ngày................................... Nơi cấp:........................................................... Đã có các hành vi vi phạm hành chính:[5] .......................................quy định tại[6].......................................................................................... Các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ:.......................................................... Người bị thiệt hại/tổ chức bị thiệt hại (nếu có):[7] Ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức vi phạm hành chính:.............. .............................................................................................................................. Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có):........................................ ............................................................................................................................. Ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức bị thiệt hại (nếu có):.............. ............................................................................................................................. Chúng tôi đã yêu cầu Ông (bà)/tổ chức chấm dứt ngay hành vi vi phạm. Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính được áp dụng gồm:................................................. Tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ (nếu có) gồm:[8]......................... Biên bản lập xong hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ... , gồm ... trang, được lập thành ... bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; biên bản và được giao cho người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản và ..... [9] Lý do người/đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản:[10]..................... Ý kiến bổ sung khác (nếu có):[11]................................................................. Ông (bà)/tổ chức có quyền giải trình vi phạm hành chính về thuế theo quy định tại Điều ....... Thông tư số ....../2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.[12] Văn bản yêu cầu giải trình được gửi đến ông/bà [13] .......................................trước ngày....tháng....năm... để thực hiện quyền giải trình./.   Các bạn có thể tải về Biên bản vi phạm hành chính về thuế tại đây Từ khóa: Biên bản vi phạm hành chính, Mẫu 01/BB, Mẫu 01/bb Biên bản vi phạm hành chính về thuế, Biên bản vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế, tiền phạt

Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế, tiền phạt

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo