Home » Tin tức » Bảng giải trình Báo cáo tài chính mới nhất năm 2015

Bảng giải trình Báo cáo tài chính mới nhất năm 2015

Khi một kỳ kế toán kết thúc, doanh nghiệp đã hoàn tất việc nộp các tờ khai quyết toán và làm báo cáo tài chính của công ty lên cơ quan thuế.
Tuy nhiên, có không ít các doanh nghiệp do sơ xuất trong qua trình tập hợp chứng từ hoặc việc nhập liệu đã gây sai sót số liệu trong tờ khai quyết toán thuế và báo cáo tài chính. Do đó, doanh nghiệp phải điều chỉnh lại và nộp báo cáo tài chính bổ sung, khi đó đi kèm với tờ khai quyết toán thuế mới và báo cáo tài chính mới nộp lại cơ quan thuế, Doanh nghiệp cần phải làm thêm biên bản giải trình để nêu rõ nội dung sai sót, lý do của sự sai sót đó.
Các chỉ tiêu cần phải giải trình: Là tất cả các chỉ tiêu có sai sót, chênh lệch làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp
Đại lý thuế Công Minh xin giới thiệu bảng giải trình Báo cáo tài chính mẫu để bạn đọc tham khảo
03.bang-giai-trinh-bao-cao-tai-chinh-moi-nhat-nam-2015
Tải bản Bảng giải trình Báo cáo tài chính
 

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …