Các trường hợp được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 8 phút đọc

Trong một số trường hợp người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp. Vậy những trường hợp nào người nộp thuế được hoàn số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với bạn các trường hp được hoàn thuế tiêu th đc bit đã nộp ở bài viết này.

Tại Điều 7 Thông tư 05/2012/TT-BTC quy định các trường hợp được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt như sau:

1.Hàng tm nhp, tái xut khu bao gm:

Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, được tái xuất ra nước ngoài

Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt để giao, bán hàng cho nước ngoài thông qua các đại lý tại Việt Nam; hàng hóa nhập khẩu đến bán cho các phương tiện của các hãng nước ngoài trên các tuyến đường quốc tế qua cảng Việt Nam và các phương tiện của Việt Nam trên các tuyến đường quốc tế theo quy định của Chính phủ

Hàng tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu theo phương thức kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất khi tái xuất được hoàn lại số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp tương ứng với số hàng tái xuất khẩu. Hàng nhập khẩu đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng tái xuất khẩu ra nước ngoài được hoàn lại số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với số hàng xuất trả lại nước ngoài.

Hàng tạm nhập khẩu để dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm hoặc để phục vụ công việc khác trong thời hạn nhất định đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, khi tái xuất khẩu được hoàn thuế.

Hàng nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB theo khai báo, nhưng thực tế nhập khẩu ít hơn so với khai báo; hàng nhập khẩu trong quá trình nhập khẩu bị hư hỏng, mất có lý do xác đáng đã nộp thuế TTĐN

Đối với hàng nhập khẩu chưa phù hợp về chất lượng, chủng loại theo hợp đồng, giấy phép nhập khẩu (do phía chủ hàng nước ngoài gửi sai), có giám định của cơ quan có thẩm quyền kiểm nghiệm và xác nhận của chủ hàng nước ngoài mà được phép nhập khẩu thì cơ quan Hải quan kiểm tra và xác nhận lại số thuế TTĐB phải nộp, nếu có số thuế đã nộp thừa thì được hoàn lại, nếu nộp thiếu thì phải nộp đủ số phải nộp

2.Hàng hóa là nguyên liu nhp khu đ sn xut, gia công hàng xut khu được hoàn li s thuế tiêu th đc bit đã np tương ng vi s nguyên liu dùng đ sn xut hàng hóa thc tế xut khu.

3.Cơ s sn xut, kinh doanh quyết toán thuế khi sáp nhp, chia, tách, gii th, phá sn, chuyn đi hình thc s hu, giao bán, khoán, cho thuê doanh nghip nhà nước có s thuế tiêu th đc bit np tha, cơ s có quyn đ ngh cơ quan thuế hoàn li s thuế tiêu th đc bit np tha

4.Hoàn thuế TTĐB trong các trường hp:

Hoàn thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Hoàn thuế theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Hoàn thuế trong trường hợp có số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp lớn hơn số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp theo quy định

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Bảng giải trình Báo cáo tài chính mới nhất năm 2015

Bảng giải trình Báo cáo tài chính mới nhất năm 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo