Home » Bài đăng » Hướng dẫn tra cứu thông tin hóa đơn mới nhất của TCT

Hướng dẫn tra cứu thông tin hóa đơn mới nhất của TCT

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về hướng dẫn tra cứu thông tin hóa đơn mới nhất của TCT. Theo đó, trên trang chủ hiển thị menu, Link cho phép NSD liên kết đến các chức năng tra cứu thông tin hoá đơn

Thao tác thực hiện hướng dẫn tra cứu thông tin hóa đơn

 • Trên cửa sổ trình duyệt web (firefox, Explore…):
  • NSD nhập địa chỉ truy cập: http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn

Hướng dẫn tra cứu thông tin hóa đơn mới nhất của TCT

 • NSD có thể nhấn vào các liên kết để vào chức năng tra cứu hoá đơn.
  • Nhấn vào menu Thông tin hóa đơn hoặc chọn Link Thông tin hoá đơn: Liên kết đến chức năng Tra cứu xem thông tin chi tiết từng hoá đơn
  • Nhấn vào menu Thông tin thông báo phát hành/Cơ quan Thuế: Liên kết đến chức năng Tra cứu Thông báo phát hành hoá đơn của các cục Thuế để cấp, bán.
  • Nhấn vào menu Thông tin thông báo phát hành/Tổ chức, cá nhân: Liên kết đến chức năng Tra cứu Thông báo phát hành hoá đơn của các tổ chức, cá nhân; hoá đơn tự in của cơ quan Thuế.
  • Nhấn vào menu Thông tin hoá đơn hết giá trị sử dụng/Cơ quan Thuế: Liên kết đến chức năng Tra cứu các loại thông báo hết giá trị sử dụng hoá đơn cơ quan Thuế in để cấp, bán vẫn còn trong kho của cơ quan Thuế.
  • Nhấn vào menu Thông tin hoá đơn hết giá trị sử dụng/Tổ chức, cá nhân: Liên kết đến chức năng Tra cứu các loại thông báo hết giá trị sử dụng hoá đơn tổ chức, cá nhân đã phát hành hoặc mua/xin cấp của cơ quan Thuế thông báo hết giá trị sử dụng.
  • Nhấn vào menu Danh mục nhà in: Liên kết đến chức năng Tra cứu danh mục nhà in nhận in hoá đơn.

Từ khóa: Hướng dẫn tra cứu thông tin hóa đơn , Tra cứu thông tin , Tra cứu thông tin hóa đơn, Hướng dẫn tra cứu thông tin mới nhất

Tiếp theo

06 Vấn đề về Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Hiện nay, rất nhiều bạn kế toán đang quan tâm đến vấn đề Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh trong …