Đối tượng áp dụng về hành nghề đại lý thuế

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 3 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về những Đối tượng áp dụng về hành nghề đại lý thuế, ban hành theo thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Theo đó, thông tư này áp dụng với những ai và trong các trường hợp nào ....

Đối tượng áp dụng về hành nghề đại lý thuế
Đối tượng áp dụng về hành nghề đại lý thuế

1. Thông tư 117 năm 2012 áp dụng đối với:

a) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (sau đây gọi chung là đại lý thuế).

b) Người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

c) Nhân viên đại lý thuế hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (sau đây gọi chung là nhân viên đại lý thuế).

d) Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ của đại lý thuế.

e) Công chức thuế, cơ quan thuế các cấp.

2. Thông tư này không áp dụng cho các trường hợp sau:

a) Người nộp thuế tự làm thủ tục về thuế.

b) Đại lý Hải quan làm thủ tục về thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định của pháp luật quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết:

Từ khóa: Phạm vi áp dụng, Đối tượng áp dụng, phạm vi và đối tượng áp dụng thông tư 117,Đối tượng áp dụng về hành nghề đại lý thuế

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Cách lập phụ lục 02-1/TĐ-TNDN theo phần mềm HTKK

Cách lập phụ lục 02-1/TĐ-TNDN theo phần mềm HTKK

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo