Home » Bài đăng » Có phải đóng bảo hiểm xã hội cho lao động nghỉ việc

Có phải đóng bảo hiểm xã hội cho lao động nghỉ việc

Đối với trường hợp doanh nghiệp gặp phải khi người lao động nghỉ việc giữa tháng thì doanh nghiệp có phải đóng bảo hiểm cho người lao động trong tháng đó hay không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và trả lời về vấn đề Có phải đóng bảo hiểm xã hội cho lao động nghỉ việc

Lao động nghỉ việc có được đóng bảo hiểm xã hội Có phải đóng bảo hiểm xã hội cho lao động nghỉ việc

Theo Điều 85 Luật bảo hiểm xã hội năm 2016 về mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

“3. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.”

Theo đó, trường hợp người lao động nghỉ việc giữa chừng thì doanh nghiệp sẽ xử lý như sau:

Đóng bảo hiểm cho người lao động nếu số ngày không làm việc và không hưởng lương từ 14 ngày trở lên thì người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm

Không đóng bảo hiểm cho lao động trong trường hợp còn lại

Các bài viết tham khảo

Tiếp theo

Hoàn thuế Giá trị gia tăng

Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn thuế GTGT không?

Để trả lời câu hỏi Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn …