Home » Bài đăng » Hưởng chế độ ốm đau trong thời gian nghỉ phép

Hưởng chế độ ốm đau trong thời gian nghỉ phép

Trong thời gian mà người lao động nghỉ phép mà xảy ra các trường hợp ốm đau cần phải đi khám và điều trị tại các bệnh viện thì có được hưởng chế độ ốm đau cho lao động hay không?  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và trả lời về vấn đề Hưởng chế độ ốm đau trong thời gian nghỉ phép cho người lao động

Thời gian hưởng chế độ ốm đau có tính vào ngày nghỉ phép  Hưởng chế độ ốm đau trong thời gian nghỉ phép

Xét trên nguyên tắc về Bảo hiểm xã hội tại khoản 1 Điều 3, giải thích như sau

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Theo đó, trong thời gian mà người lao động được nghỉ phép theo quy định của Luật lao động thì người lao động vẫn được hưởng lương theo điều 111 Luật lao động năm 2012:

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Do vậy, Người lao động KHÔNG ĐƯỢC Hưởng chế độ ốm đau trong thời gian nghỉ phép

Các bài viết tham khảo

Tiếp theo

Hoàn thuế Giá trị gia tăng

Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn thuế GTGT không?

Để trả lời câu hỏi Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn …