Xử lý khi bị hoàn lại tiền thuế do không khớp MST và tên DN

haivtca Tác giả haivtca 01/01/2016 3 phút đọc

Nhiều trường hợp, người nộp thuế bị hoàn trả lại tiền do mã số thuế và tên doanh nghiệp nộp thuế không khớp. Vậy có những cách xử lý gì? Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ một số cách xử lý khi bị hoàn lại tiền thuế do không khớp MST và tên DN

Xử lý khi bị hoàn lại tiền thuế do không khớp MST và tên DN

Cách xử lý khi bị hoàn lại tiền thuế

Nguyên nhân: Xảy ra với trường hợp lập GNT nộp thay

  • Thông tin người gửi: Tên doanh nghiệp nộp (Doanh nghiệp được NH trích tài khoản)
  • MST trong trường Remark: MST được nộp thuế (MST thụ hưởng)

Cách xử lý : Hướng dẫn các NH phục vụ khi chuyển điện sang NHTM giữ tài khoản KBNN gửi kèm 1 điện tra soát tên và MST được hưởng để giao dịch không bị hoàn trả do Tên và MST không khớp.

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: cách xử lý khi bị hoàn tiền thuế do không khớp MTS và tên DN

haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước Cách chọn thông tin nơi phát sinh khoản thu trong lập GNT

Cách chọn thông tin nơi phát sinh khoản thu trong lập GNT

Bài viết tiếp theo

Một số chứng từ bị ngân hàng thương mại hoàn trả

Một số chứng từ bị ngân hàng thương mại hoàn trả
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo