Một số chứng từ bị ngân hàng thương mại hoàn trả

haivtca Tác giả haivtca 01/01/2016 8 phút đọc

Việc những chứng từ bị ngân hàng thương mại hoàn trả xảy ra rất nhiều nếu NNT không để ý. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Một số chứng từ bị ngân hàng thương mại hoàn trả.

Một số chứng từ bị ngân hàng thương mại hoàn trả

Chứng từ bị ngân hàng thương mại hoàn trả

1. Hoàn lại tiền do sai thông tin mã chương

- Theo CV 16339/BTC-TCT ngày … thông tin mã chương không bắt buộc NNT phải điền . Nếu NHTM thấy sai mã chương thì NH phải tra soát hoặc phối hợp với NNT để xác định đúng mã chương không hoàn trả lại tiền cho DN.

2. Hoàn tiền liên quan đến Thiếu/ Sai DBHC

Một số chứng từ bị ngân hàng thương mại hoàn trả

- Báo với NNT lập lại GNT, tại thông tin nơi phát sinh khoản thu NNT chọn vào ô Quận/Huyện hoặc Phường /xã để chọn chi tiết thông tin địa chỉ của Cơ quan quản lý thu.

3. Hoàn tiền do thiếu mã CQQL Thu/ thiếu Tên CQTHU

- Nguyên nhân: Do NNT khi lập GNT chọn sai mã cơ quan thu

  • Ví dụ: NNT nộp đến cơ quan quản lý thu: Cục thuế TP Hà Nội nhưng chọn đến KBNN : KBNN Ba Đình- Hà Nội.

- Cách xử lý: NNT lập lại GNT theo các cách sau:

  • NNT lập lại GNT trong GNT chọn Cơ quan quản lý thu và KBNN được tương ứng với nhau.
  • Ví dụ: DN nộp đến cơ quan quản lý thu: Cục thuế TP hà Nội phải chọn VP KBNN Hà Nội.

- Trường hợp đặc biệt : các DN có mã chương 554, 154 do Cục Thuế Hà Nội,và Cục Thuế Bình Dương quản lý thì VP KBNN không thu 2 mã chương này , NNT phải nộp về KBNN Quận/Huyện nơi địa bàn DN đóng". Vậy ở mục địa bàn hành chính, NNT chọn đến mục Quận Huyện hoặc Phường Xã nơi địa bàn DN đóng.

4. Hoàn tiền do sai/thiếu mã tiểu mục

- Theo CV 16339/BTC-TCT ngày10/11/2014 trách nhiệm của NHTM phối hợp thu, NHTM ủy nhiệm thu : Bổ sung thông tin về mã Chương, mã Tiểu mục trên chứng từ chuyển tiền gửi KBNN khi nhận được chứng từ do NHTM khác chuyển đến bị thiếu mã Chương, mã Tiểu mục

5. Hoàn tiền do NH xác định sai NHTM giữ tài khoản KBNN

- Nguyên nhân: NH giữ TK NNT chuyển điện liên ngân sai NHTM giữ tài khoản KBNN hoặc VP-KBNN bị đóng cửa.

  • Ví dụ: VP KBNN Hưng Yên được mở tài khoản tại NHTM VCB Hưng Yên, nhưng NHTM phục vụ lại chuyển cho NHTM VTB Hưng Yên.

- Cách xử lý: NH giữ TK NNT phải thực hiện lại lệnh liên ngân để chuyển đến đúng NHTM giữ tài khoản KBNN (NH tham khảo thêm thông tin tại CV1658/KBNN-KTNN ngày 07/07/2015), không thực hiện hoàn trả cho DN.

6. Hoàn tiền do nội dung chuyển không theo cấu trúc điện liên ngân đã thống nhất giữa các NHTM

- Nguyên nhân: NHTM phục vụ khi chuyển điện liên ngân sang NHTM giữ tài khoản KBNN nội dung không đúng theo cấu trúc điện liên ngân đã thống nhất giữa các NHTM.

- Cách xử lý: NHTM phục vụ sửa lại cấu trúc điện liên ngân đã thống nhất giữa các NHTM, gửi lại điện cho NHTM giữ tài khoản KBNN, không thực hiện hoàn trả cho NNT.

7. Xử lý GNT không thành công tại NHTM do NH chưa xác định mã đi Citad

- Báo với NHTM cập nhật mã citad , sau khi NHTM cập nhật thành công hướng dẫn với NNT lập lại GNT.

8. GNT nộp đến cơ quan quản lý thu CCT huyện Sốp Cộp , KBNN Sốp Cộp thì NH trả kết quả “Lỗi GD Không Thành Công Do Không Tìm Thấy Thông Tin KBNN”

- KBNN huyện Sốp Cộp là trường hợp đặc biệt, cả nước chỉ có 1 trường hợp. Do Huyện Sốp Cộp chỉ có duy nhất Ngân hàng An Bình nên KBNN Sốp Cộp mở tài khoản tại NH An Bình.

- Vì vậy để chuyển các khoản tiền đến KBNN Sốp Cộp (mã KBNN 2721) thì các NH giữ tài khoản của NNT phải chuyển đến NH An Bình, sau đó NH An Bình sẽ chuyển tiền đến KBNN Sốp Cộp.

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Xử lý khi bị hoàn lại tiền thuế do không khớp MST và tên DN

Xử lý khi bị hoàn lại tiền thuế do không khớp MST và tên DN

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo