Hướng dẫn sửa lỗi Tờ khai không đúng định dạng với XSD

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 18/12/2015 3 phút đọc

Đối với người nộp thuế khi nộp tờ khai trên công thông tin của Tổng cục thuế vẫn thường gặp lỗi "Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value '0101360697998' is not facet-valid with respect to pattern '([0-9]{10})(-[0-9]{3})?' for type 'TINType". Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn người nộp thuế như sau:

Các bước sửa lỗi Tờ khai không đúng định dạng với XSD

Đây là lỗi xuất phát từ việc trên hỗ trợ kê khai của bạn vẫn chưa dấu cách trong mã số thuế. Để khắc phục các bạn cần thực hiện theo các bước sau

Bước 1: Đăng nhập vào hỗ trợ kê khai với mã số thuế công ty

huong-dan-sua-loi-to-khai-khong-dung-dinh-dang-voi-xsd

Bước 2: Chọn tờ khai bị lỗi huong-dan-sua-loi-to-khai-khong-dung-dinh-dang-voi-xsd 2

Bước 3: Chọn kỳ kê khaihuong-dan-sua-loi-to-khai-khong-dung-dinh-dang-voi-xsd 3

Bước 4: Xóa dấu cách trong mã số thuế trên các phụ lục tờ khaihuong-dan-sua-loi-to-khai-khong-dung-dinh-dang-voi-xsd 4

Bước 5:Lưu và kết xuất tờ khaihuong-dan-sua-loi-to-khai-khong-dung-dinh-dang-voi-xsd 5

Bước 6: Chọn nơi lưu tờ khaihuong-dan-sua-loi-to-khai-khong-dung-dinh-dang-voi-xsd 6

Bước 7: Hoàn thành nội dung tờ khai

huong-dan-sua-loi-to-khai-khong-dung-dinh-dang-voi-xsd 7 Đó là 7 bước để các bạn khắc phục lỗi "Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value '0101360697998' is not facet-valid with respect to pattern '([0-9]{10})(-[0-9]{3})?'

Chúc các bạn thành công

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thủ tục thành lập công ty tài chính

Thủ tục thành lập công ty tài chính

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo