Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội bằng bảo hiểm điện tử

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 18/04/2015 5 phút đọc

Đối với những doanh nghiệp thực hiện tham gia bảo hiêm cho người lao động thì cần tiền hành một số bước trên giao dịch điện tử. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội bằng bảo hiểm điện tử theo quyết định 528/QĐ-BHXH như sau:

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội bằng bảo hiểm điện tử Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội bằng bảo hiểm điện tử

Lập và nộp hồ sơ a) Hướng dẫn người lao động kê khai thông tin tờ khai theo mẫu quy định; kiểm tra, đối chiếu thông tin với hồ sơ do đơn vị quản lý. b) Kê khai thông tin của đơn vị theo mẫu quy định, nhập thông tin của người lao động từ các tờ khai của người lao động, danh sách người tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định tại Điều 6 vào phần mềm kê khai. Riêng các trường hợp sau thì quét (scan) hồ sơ, tài liệu giấy để gửi kèm theo
  • Cấp, ghi sổ BHXH cho người lao động có thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 và đối tượng theo quy định tại Khoản 4, Điều 8 Thông tư số 03/20 i O/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH
  • Cấp lại, đổi sổ BHXH do thay đổi, cải chính họ tên, ngày, tháng, năm sinh.
  • Cấp lại, đổi thẻ BHYT do điều chỉnh thông tin về thân nhân, địa chỉ, mức hưởng BHYT, thời gian tham gia BHYT đủ 05 năm liên tục.
  • Điều chỉnh nội dung ghi trên sổ BHXH đã cấp đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc.
  • Truy thu BHXH, BHYT, BHTN thời gian trên 03 tháng
c) Ký bằng chữ ký số trên hồ sơ và gửi đến cổng thông tin của BHXH Việt Nam hoặc cổng giao dịch của Tổ chức I-VAN. d) Lưu hồ sơ giấy của đơn vị và của người lao động. 2. Nhận thông báo xác nhận nộp hồ sơ điện tử tại tài khoản giao dịch của đơn vị. 3. Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính do cơ quan BHXH chuyển đến và trả kịp thời cho người lao động.

4. Hằng tháng, nhận thông báo điện tử về kểt quả đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng trước và tổng họp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN do cơ quan BHXH gửi đến tài khoản giao dịch; kiểm tra, đối chiếu, nếu có sai sót thì phối họp với cơ quan BHXH để xử lý.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết  
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử trên I-VAN

Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử trên I-VAN

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo