Thủ tục đăng ký huỷ và thông báo kết quả huỷ tem rượu

haivtca Tác giả haivtca 14/07/2024 8 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Thủ tục đăng ký huỷ và thông báo kết quả huỷ tem rượu theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính

Thủ tục đăng ký huỷ và thông báo kết quả huỷ tem rượu
Thủ tục đăng ký huỷ và thông báo kết quả huỷ tem rượu

Thủ tục đăng ký huỷ và thông báo kết quả huỷ

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1:

 • Các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước có tem rượu hư hỏng (rách, hỏng…), tem không có nhu cầu sử dụng lập văn bản đăng ký hủy tem rượu tại đơn vị kèm Bảng kê chi tiết đăng ký hủy tem rượu gửi cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.
 • Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Cục trưởng Cục Thuế về việc hủy tem rượu tại đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước thực hiện hủy tem rượu tại đơn vị; tổ chức, cá nhân lập Thông báo kết quả hủy tem rượu (Mẫu số 02, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC) và gửi đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày thực hiện huỷ.

+ Bước 2: Cơ quan Thuế thực hiện tiếp nhận:

 • Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan Thuế: công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan Thuế.
 • Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan Thuế.

- Cách thức thực hiện:

 • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế.
 • Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

 • Trường hợp (1), hồ sơ gồm: Văn bản đăng ký huỷ tem rượu tại đơn vị kèm Bảng kê chi tiết đăng ký hủy tem rượu.
 • Trường hợp (2), hồ sơ gồm: Thông báo kết quả huỷ tem rượu theo Mẫu số 02, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết:

 • Trường hợp (1): Không quy định.
 • Trường hợp (2): Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 • Trường hợp (1): Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận của Cục trưởng Cục Thuế về việc hủy tem rượu tại đơn vị
 • Trường hợp (2): Hồ sơ gửi đến cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.

- Lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

 • Trường hợp (1): Không quy định.
 • Trường hợp (2): Thông báo kết quả huỷ theo Mẫu số 02, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước chỉ được hủy tem rượu sau khi có văn bản chấp thuận của Cục trưởng Cục Thuế về việc hủy tem rượu tại đơn vị .

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Nghị định số 94/2012/NĐ-CP
 • Thông tư số 160/2013/TT-BTC

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Thủ tục đăng ký huỷ và thông báo kết quả hủy, Những thủ tục đăng ký huỷ và thông báo kết quả huỷ,

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Công văn 67151/CT-HTr của cục thuế Hà Nội

Công văn 67151/CT-HTr của cục thuế Hà Nội

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo